Hoe hangen doelgerichtheid en progressie samen met geluk? Hoewel geluk niet het enige belangrijke in het leven is (lees meer), is het wel prettig en belangrijk. Psychologen doen al tientallen jaren onderzoek naar geluk, wat ze vaak aanduiden met de term subjectief welbevinden (SWB). Een pionier in dit onderzoeksveld, Ed Diener, merkte al snel dat er een relatie tussen progressie en geluk is. Hij zei: “Mensen reageren op positieve manieren wanneer ze progressie boeken richting doelen en ze reageren negatief wanneer ze er niet in slagen om doelen te bereiken.” Inmiddels is er meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen doelen, progressie en geluk.

Trainingen Progressiegericht Werken

Nastreven van doelen hangt samen met geluk

Onderzoek heeft inderdaad laten zien dat het nastreven van persoonlijke doelen samenhangt met subjectief welbevinden (Brunstein, 1993; Cantor & Sanderson, 1999; Emmons, 1986) vooral als het gaat om doelen die belangrijk zijn voor de persoon (Feund & Baltes, 2002). En niet alleen het nastreven van doelen hangt samen met subjectief welbevinden maar ook het boeken van progressie in de richting van die doelen en het bereiken van die doelen (Wiese, 2007). Maar subjectief welbevinden na het bereiken van doelen kan snel wegebben en een gevoel van leegte achterlaten. Er zijn aanwijzingen dat de mate van progressie richting het doel belangrijker voor subjectief welbevinden is dan het bereiken van doelen (Hsee & Abelson, 1991).

Doelen bereiken en (vooral) progressie hangen samen met geluk

Klug & Maier (2015) voerden een meta-analyse uit om de link tussen het succesvol nastreven van doelen en subjectief welbevinden te verhelderen. Ze gebruikten hiertoe 108 steekproeven uit 85 studies. Ze vonden een significante samenhang tussen het succesvol nastreven van doelen en subjectief welbevinden. Eén van hun bevindingen via moderatoranalyses was dat de samenhang sterker was wanneer succesvol doelstreven gedefinieerd was als progressie in plaats van als het bereiken van het doel.

Doelgerichte activiteiten hangen ook samen met geluk

Wang et al. (2019) gingen nog een stap verder en onderzochten of ook het gevoel dat je bezig bent met iets dat nuttig is voor een persoonlijk doel bijdraagt aan welbevinden en geluk. Via twee onderzoeken vonden zij dat het bezig zijn met doelgerichte activiteiten een klein maar significant effect had op hoe gelukkig respondenten zich voelden. Deze significante relatie bleef bestaan nadat gecorrigeerd werd voor progressie (onderzoek 2).

Samengevat

Het bovengenoemde onderzoek wijst op verschillende elementen die kunnen bijdragen aan geluk:

  1. het hebben van doelen
  2. die persoonlijk belangrijk voor je zijn
  3. het gevoel hebben dat je dingen doet die bijdragen aan het bereiken van deze doelen
  4. het daadwerkelijk progressie boeken in de richting van die doelen
  5. het bereiken van die doelen (al ebt dit laatste effect mogelijk snel weg). Met het oog op het wegebeffect na het bereiken van doelen, lijkt het dus verstandig om steeds doelen te blijven hebben zodat je doelgericht bezig kunt blijven en progressie kunt blijven boeken

Probeer het uit

Je kunt eenvoudig zelf uitproberen of en hoe dit voor jou werkt door de volgende dingen te doen:

  1. formuleer een doel dat belangrijk voor je is
  2. werk aan het bereiken van dat doel
  3. let op de progressie die je boekt

Zo gauw je het doel bereikt hebt, begin dan weer bij stap 1. Leidt dit er inderdaad toe dat je je goed voelt? Probeer het maar uit.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)