De cirkeltechniek is één van de meest geliefde en flexibele progressiegerichte technieken. In dit artikel beschrijf ik hoe je de cirkeltechniek kunt benutten in je organisatie om functionerings- en ontwikkelingsgesprekken met teamleden te voeren. Het doel van die gesprekken is om de medewerkers te stimuleren tot reflectie en om hun groei en ontwikkeling te bevorderen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

1. Inleiding van het gesprek

 1. Welkom heten en op het gemak stellen. Iets te drinken aanbieden en kort informeel gesprekje (over het weer, de reis, etc.). Deze eerste stap in het gesprek is belangrijk maar duurt kort
 2. Noemen van de aanleiding en het doel van het gesprek. Bijvoorbeeld: “We voeren jaargesprekken met alle teamleden. Het doel van deze gesprekken is om teamleden te ondersteunen in hun functioneren en groei in het werk.”
 3. Noem de werkwijze. Eerst willen we graag bespreken wat er goed gaat en wat je al bereikt hebt in het werk. Vervolgens willen we bespreken wat je de komende periode kunt gaan bereiken in je werk.

2. Korte uitleg over de cirkeltechniek

 1. We willen het gesprek graag met je voeren aan de hand van de cirkeltechniek. Deze werkt als volgt. Teken, terwijl je dit zegt, op een flipovervel twee cirkels (zoals hierboven):
 2. Als eerste kunnen we in de binnencirkel straks alles noteren wat nu al bereikt is en goed gaat, met andere woorden: alle dingen waar jij nu al tevreden over bent en die je nu al goed lukken. We horen graag jouw ideeën over wat er al in de binnencirkel kan. Als we hier aanvullende ideeën over hebben zullen we deze noemen.
 3. Daarna kunnen we in de buitencirkel noteren wat je verder wilt gaan bereiken. We horen hier graag jouw ideeën over. Als we hier aanvullende ideeën over hebben zullen we deze noemen.
 4. Ten slotte bespreken we graag met welke van de dingen in de buitencirkel je aan de slag wilt gaan en hoe je dat wilt aanpakken.
 5. OK? Zullen we aan de slag?”

3. Vullen en bespreken van de binnencirkel

 • Welke dingen heb je al bereikt?
 • Wat gaat je goed af?
 • Wat lukt er goed?

Tip voor de interviewer: neem rustig de tijd voor dit onderdeel van het gesprek. Vraag door over wat er goed is gegaan en hoe de persoon dat voor elkaar heeft gekregen. Moedig aan om nog meer dingen te bedenken (maakt niet uit hoe klein) die ook al in de binnencirkel kunnen komen te staan)

 • Geef je eigen eventuele aanvullingen

4. Vullen en bespreken van de buitencirkel

 • Wat wil je verder gaan bereiken?
 • Waar wil je beter in worden?
 • Waar wil je vooruit in komen?

Tip voor de interviewer: neem ook hier rustig de tijd voor. Stel je uitnodigend en aanmoedigend op. Help de ander om wat er in de buitencirkel komt te staan te verwoorden in positieve en concrete termen. Vraag door en moedig aan om nog meer dingen te bedenken (maakt niet uit hoe klein) die ook in de buitencirkel kunnen komen te staan)

 • Geef je eigen eventuele aanvullingen

5. Bespreken van de volgende stap(jes) vooruit

 • Kies welk item uit de buitencirkel je als eerste naar de binnencirkel wilt verplaatsen in de komende periode.
 • Bedenk een klein stapje dat je kunt zetten om daar een begin mee te maken.
 • Welke hulp zou je daar eventueel graag bij willen krijgen?

6. Vragen naar het ervaren nut van het gesprek

 • Is ons gesprek nuttig voor je geweest?
 • Wat was er vooral nuttig voor je?

7. Afsluiting

 • Bedank de ander
 • Bespreek de eventuele vervolgstappen
 • Sluit af, eventueel met kort informeel gesprekje

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (28)
 • Interessant (12)