Groeimindset en het verminderen van ongelijkheid in het onderwijs

Cameron Hecht en collega’s hebben een artikel geschreven over het belang van het cultiveren van een groeimindset voor het verminderen van ongelijkheid in het onderwijs. Het geeft een actueel inzicht in waar groeimindsetonderzoekers zich momenteel op richten. Hier zijn enkele hoofdpunten uit het artikel.

Trainingen Progressiegericht Werken

Ongelijkheid in onderwijs

Goed onderwijs is essentieel. Het draagt bij aan de welvaart, het welzijn, de gezondheid en de stabiliteit van samenlevingen. Een probleem is dat er wereldwijd aanzienlijke verschillen bestaan in onderwijsprestaties. In landen als de VS hebben studenten uit minderheidsgroepen en lagere sociaal economische milieus vaak minder onderwijskansen dan hun leeftijdsgenoten uit de midden- en hogere klassen. Eén van de psychologische factoren die deze ongelijkheden lijken te versterken, is de overtuiging in een statische mindset.

Voordelen van groeimindsets

Onderzoek heeft uitgewezen dat een groeimindset, de overtuiging dat intellectuele vaardigheden ontwikkeld kunnen worden, verbonden is aan positievere academische uitkomsten (zie onder andere hier). Studenten met deze mindset zien uitdagingen als kansen voor groei en koppelen falen aan inspanning en strategie, in tegenstelling tot een gebrek aan capaciteiten, zoals studenten met een ‘statische mindset’ vaak doen. Leraren spelen hierin een sleutelrol. Leraren met een groeimindset creëren een sfeer in de klas waarin leren en ontwikkeling centraal staan. Dit heeft een positieve impact, vooral op studenten uit achtergestelde gemeenschappen.

Hoe kunnen we een groeimindsetcultuur bevorderen?

Om meer te weten te komen over hoe we een groeimindset-cultuur in de klas kunnen bevorderen, richten onderzoekers zich op drie onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de juiste onderwijspraktijken? Identificeer de specifieke technieken en methoden die de groeimindset bevorderen.
  2. Hoe kunnen we leraren motiveren? Na het identificeren van de juiste praktijken, moet men leraren motiveren om deze over te nemen en toe te passen.
  3. Hoe kan de verandering volgehouden worden? Zelfs als leraren gemotiveerd zijn en de juiste praktijken kennen, is de volgende uitdaging om hen te helpen deze op de lange termijn vast te houden.

Voorbeeld: het Texas Mindset Initiative

Een opmerkelijk voorbeeld dat deze drie vragen aanpakt, is het Texas Mindset Initiative. Dit project focust op het vormen van inclusievere leeromgevingen voor studenten met een nadruk op de rol van mindset. Door het stimuleren van een groeimindset onder studenten, moedigt TxMI een visie aan waarbij uitdagingen gezien worden als kansen voor groei en ontwikkeling. Tot nu toe heeft TxMI samenwerkingen gerealiseerd met faculteiten, onderwijsvernieuwingen gepiloteerd, en een reeks succesvolle programma’s gelanceerd, zoals het faculteitsbeurzenprogramma en het ULA-programma. Deze inspanningen hebben bijgedragen aan het verhogen van het bewustzijn over het belang van een inclusieve mindset en hebben geleid tot tastbare veranderingen in het onderwijs aan de universiteit (lees meer).

Volgende onderzoeksvragen

Het onderzoek naar mindset is een work in progress. Er zijn nog vier centrale vragen die beantwoord moeten worden:

  1. Wat is de combinatie van student- en leraargerichte interventies? Welke combinaties van training en interventies zijn het meest effectief?
  2. Hoe kunnen we de kwaliteit van metingen verbeteren? Meer nauwkeurige metingen van zowel de beoogde, geïmplementeerde als waargenomen cultuur zijn essentieel.
  3. Hoe kunnen we gebruik maken van geavanceerde tools? Met de vooruitgang in technologie kunnen nieuwe hulpmiddelen leraren assisteren in hun werk.
  4. Hoe kunnen we ons aanpassen aan verschillende culturele contexten? Interventies die in het westen werken, zijn mogelijk niet even effectief in andere culturen. Het is cruciaal om lokaal relevante interventies te ontwikkelen.

Conclusie

Het aanpakken van onderwijsongelijkheden vereist meer dan alleen het herzien van onderwijsbeleid. Het vereist een verschuiving in mindset, zowel van studenten als van leraren. Het bevorderen van een groeimindset is hierbij essentieel, maar het vereist zorgvuldig onderzoek, aanpassing en doorzettingsvermogen. Door te focussen op de ‘groeimindset kunnen we stappen zetten richting wereldwijde onderwijsgelijkheid.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)