Groeimindsetinterventies kunnen soms een enorm positieve impact op levens hebben. Dat het gaan van een statische mindset naar een groeimindset tot betekenisvolle veranderingen kan leiden in het leven van individuen is iets wat ik in mijn eigen omgeving verschillende keren van dichtbij heb zien gebeuren. In een recent boek staat van zoiets een sterk voorbeeld. Aan het woord is de grondlegster van de mindsettheorie, Carol Dweck:

Trainingen Progressiegericht Werken

Plekken van groei

Vele, vele instituties kunnen plekken van groei worden. Zelfs gevangenissen zouden potentieel plekken van grotere groei kunnen worden en niet alleen plekken van vergelding. In 2008 ontving ik een brief van een man die als minderjarige tot een levenslange gevangenisstraf was veroordeeld. Hij vroeg me of ik echt geloofde dat hij kon veranderen en hij vroeg om een ​​exemplaar van mijn boek Mindset. Begin april 2019 ontving ik de volgende e-mail van hem, getiteld “Ik ben thuis”

Ik ben Thuis

“Beste professor Dweck, meer dan tien jaar geleden las ik een artikel over een boek dat u schreef met de titel ‘The Psychology of Success’. Ik zat toen gevangen, terwijl ik een levenslange gevangenisstraf uitzat die ik als jongere op mijn 18e had opgelopen. Ik schreef u een brief over het boek en u reageerde door me een handgeschreven briefje te sturen met een gesigneerde kopie van het boek.

Ik wilde u alleen maar mededelen dat ik een belangrijke rol speelde bij het maatschappelijk contact met de gemeenteraad van DC en de burgemeester om de wetten voor jeugdige levenslangers te veranderen. Door de inwerkingtreding van Incarceration Reduction Amendment Act van 2016, werd ik op 21 maart 2019, 15 dagen geleden, vrijgelaten.

Ik wilde gewoon contact met u opnemen om u te laten weten dat ik thuis ben, elf boeken heb gepubliceerd en ik doe het werk in de samenleving om mensen menselijk te maken en van elkaar te laten houden … Ik heb veel dingen bereikt … dankzij de Psychologie van Succes die u me in uw boek hebt geleerd. Bedankt dat u me als mens hebt gezien terwijl ik nog in een kooi zat!”

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (0)