Een paradox van groeimindsets: welzijn versus activisme

In een nieuw onderzoek onderzoeken Crystal Hoyt, Jeni Burnette, Emma Nash en Whitney Becker van de University of Richmond de maatschappelijke implicaties van groeimindsets met betrekking tot angst (Hoyt et al., 2023). Ze buigen zich over de vraag of de persoonlijke voordelen die zo’n mindset biedt, onbedoeld nadelige maatschappelijke effecten kunnen hebben.

Trainingen Progressiegericht Werken

Groeimindsets en hun potentiële effecten

Het onderzoek definieert een groeimindset als het geloof dat eigenschappen en persoonlijke kenmerken, zoals angst, veranderlijk zijn. Men stelt dat deze mindset wordt geassocieerd met toegenomen psychologisch welzijn, veerkracht en doorzettingsvermogen bij tegenspoed.

De onderzoekers opperen echter dat deze persoonlijke voordelen sociale kosten kunnen hebben. Het verminderen van de individuele angst zou de perceptie van maatschappelijke bedreigingen kunnen verminderen, wat de motivatie voor sociaal activisme kan ondermijnen.

Opzet en resultaten van de studies

In zes studies met in totaal 1761 deelnemers worden diverse sociale bedreigingen, zoals wapengeweld, klimaatverandering, illegale immigratie, natuurrampen en georganiseerde misdaad, onderzocht.

  • In studie 1 werd bij 202 Amerikaanse deelnemers onderzocht hoe hun overtuigingen over de veranderlijkheid van angst (groeimindsets) gerelateerd waren aan hun welzijn, veerkracht en intentie om zich in te zetten voor sociaal activisme. De resultaten lieten een positieve correlatie zien tussen sterkere groeimindsets en verhoogd welzijn, veerkracht en doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd werd een negatieve correlatie waargenomen tussen groeimindsets en activisme-intenties.
  • In studie 2 werden de effecten van de groeimindset op welbevinden en activisme-intenties gerepliceerd, waarbij een experimenteel paradigma werd gebruikt om tijdelijk angst-mindsets te manipuleren. Deze studie omvatte 301 Amerikaanse deelnemers.
  • Studie 3, met 302 deelnemers, onderzocht de link tussen mindsets en activisme, met een bijzondere focus op de theorie die dreigingsinschattingen aanwijst als een belangrijke drijvende kracht achter de correlatie tussen groeimindsets en verminderd activisme.
  • Studies 4 en 5 waren replicatiestudies die de resultaten van de voorgaande studies bevestigden, waarbij de Big 5 persoonlijkheidstrekken werden toegevoegd aan de analyse.
  • studie 6, met 301 deelnemers, had tot doel de belangrijkste bevindingen van de voorgaande studies te repliceren.

Samenvatting van de resultaten

Uit de resultaten blijkt dat individuen met een groeimindset ten aanzien van angst inderdaad een groter psychologisch welbevinden ervaren. Deze mindsets leiden echter ook tot verzwakte dreigingsinschattingen en voorspellen indirect verminderd activisme tegen sociale bedreigingen. Deze relatie blijft bestaan, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met factoren zoals politieke ideologie, angstkenmerken en persoonlijkheidstrekken.

Implicaties

Hoewel groeimindsets rond angst gunstig zijn voor de individuele psychologische gezondheid, kunnen ze ook bijdragen aan een afname van de reacties op sociale bedreigingen en zo sociaal activisme belemmeren.

Wel heb ik hierbij de volgende gedachten. Sociaal activisme gebaseerd op angst is niet noodzakelijkerwijs goed activisme. Sterker nog, het kan leiden tot schadelijk activisme zoals we zagen bij de Capitoolbestorming en bij de coronarellen. Leiders zoals Trump hebben deze angsten aangewakkerd (vaak tegen groepen die tot zondebok werden gemaakt voor problemen) en uitgebuit om dergelijk schadelijke acties te stimuleren.

Maar daarnaast zijn er reële problemen. Ik heb mensen vaak lichtzinnig horen spreken over existentiële bedreigingen – opwarming van de aarde, bedreigingen van de democratie, kernoorlog, het gebrek aan regulering in AI, enzovoort – met opmerkingen in de trant van “Ach, het komt allemaal wel goed. Maak je geen zorgen, ze vinden er wel een oplossing voor!” Hoewel ik het ermee eens ben dat angst zaaien niet per se de juiste aanpak is, geloof ik wel dat deze mensen deze zaken serieuzer moeten nemen. Misschien moeten ze de ernst van deze zaken beter begrijpen. En misschien is een zekere mate van angst juist wel nuttig.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)