De wat-nog-meer-vraag

De wat-nog-meer-vraag is een type vraag waarbij je je gesprekspartner uitnodigt om meer uitleg of voorbeelden te geven. Veel mensen gebruiken dit soort vragen nog niet zoveel terwijl ze meerdere voordelen kunnen hebben. Ze hebben zowel voordelen voor de degene die ze stelt als voor degene aan wie ze gesteld worden. Ze kunnen in veel soorten gespreks- en overlegsituaties goed van pas komen. Lees hier hoe je deze vragen kunt inzetten om je gesprekken meer te laten opleveren.

Trainingen Progressiegericht Werken

Voorbeeldformuleringen van de wat-nog-meer-vraag

Wat-nog-meer-vragen zijn vragen naar meer voorbeelden of meer uitleg. Je kunt ze op meerdere manieren formuleren. Ook kun je ze toepassen in verschillende fases van je gesprekken,. bijvoorbeeld bij het bespreken van de gewenste situatie of bij het bespreken van eerdere successen. Hier zijn enkele voorbeeldformuleringen:

 1. Aha, en wat nog meer?
 2. Is er nog meer?
 3. Heb je nog meer voorbeelden?
 4. Wat gaat/ging er nog meer goed?
 5. Wat heeft er nog meer goed gewerkt?
 6. Wat kun je er me nog meer over vertellen?
 7. Wat weet je er nog meer over?
 8. Heb je nog meer ideeën over hoe je dat voor elkaar zou kunnen krijgen?
 9. Kun je me daar nog iets meer over uitleggen?
 10. Daar zou ik graag nog iets meer over horen…

Blijf hem stellen

Je kunt wat-nog-meer-vragen meerdere keren achter elkaar stellen. Een goede stelregel is om de vraag te blijven stellen zolang er interessante of bruikbare antwoorden op blijven komen. Pas als je gesprekspartner echt geen extra voorbeelden meer kan geven, hoef je er mee op te houden. Wat verrassend is, is dat na een paar keer doorvragen de antwoorden nogal eens steeds interessanter worden. Dit kan er mee te maken hebben dat als mensen in een bepaalde richting zoeken het geleidelijk aan steeds iets makkelijker wordt om voorbeelden te vinden. De eerste keer dat de vraag gesteld wordt, is hij soms erg lastig. Na er wat langer over nagedacht te hebben kunnen denken, schieten je soms steeds meer goede ideeën te binnen.

Voordelen van de vraag

De wat-nog-meer-vraag heeft meerdere voordelen in gesprekken. Als je hem op een vriendelijke en uitnodigende manier stelt, is hij meestal prettig voor je gesprekspartners. Het valt namelijk niet altijd mee om in één keer precies en compleet te formuleren wat je bedoelt. Zeker bij moeilijk vragen zoals vragen naar eerdere successen kan het nodig zijn om even rustig na te denken. Dan helpt het om niet slechts één kans te krijgen om je antwoord te formuleren maar meerdere kansen. Door meer uitleg en voorbeelden te kunnen geven, ervaart je gesprekspartner ruimte, geduld en aandacht. Het vinden van meer voorbeelden kan leiden tot meer optimisme, een sterkere beleving van competentie en een duidelijker idee over wat je wilt bereiken of kunt gaan doen. De vraag levert vaak nuttige informatie op.

Nog wat onbekend en ongemakkelijk

In onze trainingen merken we dat veel deelnemers de wat-nog-meer-vraag nog niet geneigd zijn de vraag vaak in te zetten. Soms heeft dit te maken met onbekendheid. Ze komen soms eenvoudigweg niet op het idee om de vraag te stellen. Soms heeft het ook te maken met een zeker ongemak bij het stellen van de vraag. Dit laatste kan te maken hebben met het gevoel dat het voor hun gesprekspartner misschien onprettig kan zijn om regelmatig de wat-nog-meer-vraag op je af te krijgen. Dit ongemak is begrijpelijk.

Het is inderdaad belangrijk om te voorkomen dat je gesprekspartner jouw wat-nog-meer-vragen ervaart als dwingend, ongeduldig of beoordelend. Als je de vraag op een wat strenge manier stelt kan de persoon misschien denken: “Was mijn eerste antwoord niet goed, dan?” Wat-nog-meer-vragen kun je het beste stellen op een vriendelijke, enthousiaste, onderzoekende, uitnodigende en aanmoedigende toon.

Soms kun je de wat-nog-meer vragen vele keren achter elkaar stellen. In die gevallen kan het helpen om kort toe te lichten waarom je vraag steeds opnieuw blijft stellen zodat je eventueel ongemak of irritatie bij de ander voorkomt. Zo’n toelichting kan er bijvoorbeeld zo uitzien: “Je blijft met zulke interessante voorbeelden komen dat ik de vraag toch nog meer eens stel: heb je nog een voorbeeld?”

Tegenmaatregel tegen je eigen neiging om te snel te willen

Regelmatig horen we deelnemers aan onze trainingen zeggen dat een valkuil voor hen is dat ze vaak te snel willen. Ze zeggen dat ze te snel aannemen dat ze wel begrijpen wat hun gesprekspartner bedoelt. Als je merkt dat je inderdaad de neiging hebt te snel te willen of als je jezelf betrapt op ongeduld tijdens het gesprek kan de wat-nog-meer-vraag een goede tegenmaatregel zijn. Je doet dan precies het omgekeerde van wat je neiging is. Je denkt: “Ah, ik snap het wel, we kunnen door” maar je realiseert je tegelijk dat je misschien te snel wilt. Dus in plaats van snel door te gaan, vraag je iets in de trant van: “Wil je hier misschien nog wat meer over vertellen?”

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (1)