De sleutel tot banencreatie is ‘empowering innovations’

Een voortdurende toename van inkomensongelijkheid (zoals die zich al enkele decennia voordoet in de Verenigde Staten) kan het welbevinden van mensen in ontwikkelde economieën ondermijnen (voor meer achtergronden zie 1, 2, 3, 4). Mensen op rechtervleugel in de VS verdedigen politici vergaande inkomensongelijkheid vaak door te stellen dat deze superrijken superrijk moeten kunnen blijven omdat zij de motoren achter banengroei zijn.

Trainingen Progressiegericht Werken

3 Soorten investeringen

In deze video legt Clayton Christensen uit dat hoe investeringen worden gedaan bepaalt hoe economieën zich ontwikkelen. In essentie kunnen investeringen gericht worden op drie soorten innovaties:

  1. empowering innovations die producten transformeren van complex en onbetaalbaar voor de massa naar eenvoudig en betaalbaar, waardoor ze markten vergroten en banen scheppen;
  2. sustaining innovations, die goede producten beter maken en die niet veel nieuwe banen scheppen omdat ze markten niet groter maken;
  3. efficiency innovations die dezelfde producten goedkoper maken waardoor zij banen vernietigen en kapitaal vrijmaken.

Keuze voor de verkeerde investeringen om snelle winst te maken

Zoals Christensen uitlegt is, onder de invloed van de uitvinding van de spreadsheet, een manier van denken over financieel management dominant geworden die stelt dat het doel van de onderneming is om korte termijn rendement op investeringen te maximaliseren. Efficiency innovations en sustaining innovations kunnen snelle effecten hebben op het verbeteren van korte termijn rendementen maar empowering innovations niet. Dit type innovatie leidt over het algemeen pas na jaren tot rendement. De enige manier waarop we succes dus zijn gaan meten, maakt het onwaarschijnlijk dat investeerders investeren in banen scheppende innovaties.

Empowering innovations en hogere belastingen

De retoriek van de Amerikaanse conservatieven is dus niet juist. Zoals Christensen zegt, gebruiken de meesten die behoren tot de zogenaamde 1% hun kapitaal niet om banen te creëren maar om nieuw kapitaal te creëren. Empowering innovations zijn nodig om het banenprobleem op te lossen. Terwijl ik wel blijf denken dat in de VS hogere belastingen noodzakelijk zijn (lees hier waarom belastingen essentieel zijn en ook de efficiëntie van de economie kunnen vergroten in tegenstelling tot wat velen denken), is dit waarschijnlijk niet genoeg. Meer investeringen in empowering innovaties zijn ook nodig.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)