De perspectiefwisselingsvraag: wanneer pas je hem toe en wat levert hij op?

De perspectiefwisselingsvraag is een bijzonder nuttige vraag in progressiegerichte coaching. Deze vraag helpt cliënten om een duidelijker beeld te krijgen van hoe ze willen dat hun situatie eruit komt te zien. In de kern komt de vraag erop neer dat je je cliënten uitnodigt om vanuit een derde-persoonsperspectief een beschrijving van hun eigen gewenste gedrag te maken. Dit doe je door ze een variant van de volgende vraag te stellen: “Wat zien andere mensen jou doen wanneer je situatie beter is geworden?” Hieronder leg ik uit wat de voordelen van de perspectiefwisselingsvraag zijn en geef ik enige tips over hoe je hem kunt stellen. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Hoe kun je de perspectiefwisselingsvraag stellen?

Bij het gebruiken van perspectiefwisselingsvragen is het belangrijk dat je een derde-persoonsperspectief kiest dat relevant is voor de situatie en de vraag van de cliënt. Hier zijn slechts enkele voorbeeldformuleringen van vragen om je op wat ideeën te brengen:

  • Hoe zouden de mensen in je omgeving over een tijdje merken dat het weer beter met je gaat?
  • Waaraan zouden je collega’s straks kunnen zien dat je weer beter in je vel zit? Wat zien ze jou dan doen?
  • Waaraan zouden klanten merken dat je beter bent geworden in het voeren van commerciële gesprekken?
  • Waaraan zou je baas straks merken dat deze coaching succesvol is geweest?
  • Wat zouden leerlingen je zien doen als je beter bent geworden als docent?
  • Wat zouden je medewerkers jou zien doen als leidinggevende als je geleerd hebt om vergaderingen beter voor te zitten?

Voordelen van de perspectiefwisselingsvraag

Het werken met perspectiefwisselingsvragen heeft drie belangrijke voordelen: duidelijkheid, motivatie en wijsheid. Ten eerste helpen deze vragen cliënten bij het krijgen van een concreter beeld van de gewenste situatie. Door te vragen waaraan anderen zouden zien dat het beter gaat nodig je cliënten uit om de gewenste situatie heel visueel te beschrijven, namelijk in termen van hun eigen positieve gedrag. Door dit te doen gaan cliënten duidelijker voor zich zien wat ze willen bereiken.

Een tweede voordeel is dat perspectiefwisselingsvragen vaak de motivatie van cliënten vergroten. Onderzoek van Libby et al. (2007) heeft laten zien dat als we een levendige beschrijving maken van ons gedrag in de gewenste situatie, met andere woorden zoals een observator ons zou zien, we onszelf gemakkelijker kunnen gaan zien als het type persoon bij wie dit soort gedrag past. het is alsof we als volgt gaan denken: “Ik zie het mezelf al doen.  Blijkbaar kan ik het en blijkbaar past het bij mij.” Het beschrijven van het gewenste gedrag leidt ertoe dat je het gedrag wilt gaan vertonen.

Een derde voordeel van perspectiefwisselingsvragen is dat ze ons helpen om vanuit een breder perspectief naar onze situatie te kijken. Het derde-persoonsperspectief dat via perspectiefwisselingsvragen wordt ontwikkeld, helpt om meer zicht te krijgen op de bredere betekenis en het grotere belang van onze taak en van ons gedrag. De perspectiefwisselingsvraag helpt om meer begrip te krijgen voor de wensen en belangen van andere mensen in het betreffende soort situaties. Een recente stroom van onderzoeken onderstreept dit belang van het kunnen zien van een derde-persoonsperspectief en laat zien dat het leidt tot een wijzere benadering van de situatie.

Toepassing

Heb je als coach de perspectiefwisselingsvraag nog nooit gebruikt? Dan nodig ik je uit het eens te proberen. Je hoeft overigens geen coach te zijn om de kracht van de perspectiefwisselingsvraag te benutten. Ook in allerlei andere rollen kan de vraag nuttig zijn. Een voorbeeld: je kunt hem aan jezelf stellen. Als je ergens vooruit in wilt komen, stel jezelf dan maar eens de perspectiefwisselingsvraag. Waaraan kunnen anderen over een tijdje aan je merken dat je vooruit bent gekomen? Wat zien ze je dan doen?

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (11)
  • Bruikbaar (8)