Checklist progressie in progressiegericht werken

Progressiegericht werken helpt mensen in allerlei rollen om effectiever te worden in hun werk en tegelijk meer voldoening en plezier te hebben. Veel mensen die progressiegericht werken zijn ermee in aanraking gekomen via een boek, een blog, een podcast of een training. Dit soort dingen kan een goed startpunt vormen om progressiegericht te gaan werken. In aanvulling op dit soort startpunten kan het belangrijk zijn om manieren te kennen om ook na een goed begin progressie te kunnen blijven boeken in progressiegericht werken. De onderstaande checklist laat een aantal concrete dingen zien die je zelf kunt doen en aantal dingen die de organisatie kan doen om progressie te kunnen blijven boeken in progressiegericht werken.

Checklist progressie in progressiegericht werken

Vul de onderstaande checklist eerst voor jezelf in. (Zet kruisjes in de kolommen).

Vervolgvragen

Bespreek met een collega wat je hebt ingevuld.

  1. Bespreek wat je al doet en hoe je dit lukt
  2. Bespreek wat je meer wilt gaan doen en hoe je volgende stap vooruit eruit ziet
  3. Hoe stimuleert je organisatie je al en hoe helpt jou dit?
  4. Hoe zou je organisatie je vooral nog beter kunnen ondersteunen? Bij wie zou je een verzoek kunnen indien om dit voor elkaar te krijgen?
Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (1)
  • Interessant (0)