Progressiegericht woordenboek


 Theory of planned behavior:

(TPB) Deze theorie werd geformuleerd door Icek Ajzen (1985) als een afgeleide van de theory of reasoned action (TRA). De theorie richtte zich op de vraag hoe intenties tot gedrag tot stand komen. Drie factoren werden als belangrijke determinanten van gedragsintenties beschouwd attitudes, subjectieve normen en beleefde controle over het gedrag.


Klik hier om meer te lezen over Theory of planned behavior

► Verwante begrippen: Theory of reasoned goal pursuit, Goal systems theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Self-serving bias, Leiden van één stap van achteren, Approval goals, Stereotype threat, Extrinsieke doelen, Preventiedoelen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.