Progressiegericht woordenboek


 Houding:

Begrip uit de Theory of planned behavior. Attitude. De mate waarin mensen positief denken over bepaald gedrag. De verwachtingen over de consequenties van het betreffende gedrag. Hoe positiever die verwachtingen, hoe groter de kans dat de intentie tot het gedrag zou ontstaan en hoe groter de kans dat het gedrag zelf ook zou optreden.


Klik hier of hier om meer te lezen over Houding

► Verwante begrippen: Subjectieve norm, Beleefde controle, Theory of reasoned goal pursuit, Theory of planned behavior, Goal systems theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Cijferloos leren, Perspectieven integreren, Gecontroleerde motivatie, Hedonische adaptatie, Reflectiefase


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.