Progressiegericht woordenboek


 Pessimistische attributie:

Bij een pessimistische attributiestijl hebben we de neiging te geloven dat negatieve gebeurtenissen 1) permanent zijn, dus lange tijd (of zelfs voor altijd) zullen doorwerken, 2) algemeen zijn, dus zullen doorwerken in veel (of alle) gebieden van ons leven en 3) persoonlijk zijn, dus vooral aan onszelf te wijten zijn of iets slechts over ons zeggen. Bij een pessimistische attributiestijl zijn we ook geneigd om aan positieve gebeurtenissen een negatieve draai te geven door te denken 1) dat het slechts om tijdelijk succes gaat, 2) dat we er in andere situaties weinig aan zullen hebben en 3) dat dit meer te danken is aan de situatie dan aan onszelf. Een pessimistische attributiestijl kan er dus toe leiden dat tegenslag bedreigend is voor hoe we ons voelen over onszelf en onze situatie. De neiging om ons schuldig te voelen en onszelf verwijten te maken kan groot zijn. Vandaar dat het aantrekkelijk kan zijn om onze kop in het zand te steken bij tegenslag als we neigen naar een pessimistische attributiestijl.


Klik hier om meer te lezen over Pessimistische attributie

► Verwante begrippen: Attributiestijlen, Attributietheorie, Attributiedimensies, Optimistische attributie, Welzijn,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Paradox van Doelen, Rede, Authority bias, Essentialisme, Sociaal leren


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.