Progressiegericht woordenboek


 Moraliteit:

Moraliteit verwijst naar de normen, waarden en principes die een bepaalde groep mensen of cultuur hanteert om te bepalen wat goed en slecht is, en wat juist en onjuist gedrag is. Het is het systeem van overtuigingen en attitudes dat bepaalt hoe individuen zich moeten gedragen ten opzichte van zichzelf en anderen, gebaseerd op de overtuiging dat er zoiets bestaat als morele verplichtingen en ethische normen. Moraliteit omvat vaak zaken zoals eerlijkheid, respect, verantwoordelijkheid, mededogen, gerechtigheid en altruïsme, en kan ook verwijzen naar deugden zoals moed, zelfbeheersing, eerlijkheid en vriendelijkheid. Het kan worden beïnvloed door religie, filosofie, cultuur, geschiedenis en persoonlijke overtuigingen, en kan ook veranderen naarmate de tijd verstrijkt en de maatschappij verandert.


Klik hier of hier om meer te lezen over Moraliteit

► Verwante begrippen: Wijsheid, Ethisch leiderschap, Morele basis
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Integratieve gespreksstrategie, Cruciale gesprekken, Brede rationaliteit, Emotie, Vijandige-attributiefout


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.