Progressiegericht woordenboek


 Evolutie:

Evolutie, in de zin van Charles Darwin's theorie, is het complexe biologische proces waarbij soorten over lange tijdspannes evolueren door veranderingen in genetische eigenschappen. Dit proces omvat natuurlijke selectie, waarbij individuen met kenmerken die hen een overlevings- of reproductief voordeel bieden in hun specifieke omgeving, meer kans hebben om die eigenschappen aan hun nakomelingen door te geven. Over vele generaties leidt deze selectiedruk tot significante veranderingen in de genenpool van een populatie, soms resulterend in de vorming van nieuwe soorten. Evolutie is een fundamenteel concept in de biologie en biedt een kader voor het begrijpen van de complexe relaties en de geschiedenis van het leven op aarde.


Klik hier of hier om meer te lezen over Evolutie

► Verwante begrippen: Zuiver altruïsme, Ultieme verklaringen, Proximale verklaringen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mentale parasieten, Gecontroleerde emotieregulatie, Zelfactivatiehypothese, Groeimindset over armoede, Defectgericht


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.