Actief leren in 5 stappen

Actief leren is belangrijk. Voor het goed leren begrijpen van nieuwe concepten is een uiterst bewuste en actieve aanpak nodig. Het is niet voldoende om slechts te luisteren naar een uitleg over het concept, of er iets over te lezen. Een veel actievere benadering is nodig om je een concept echt eigen te maken. Hieronder beschrijf ik zo’n aanpak. Deze kun je direct uitproberen om je één of meer progressiegerichte concepten eigen te maken.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Actief leren in vijf stappen

De aanpak die ik hier voorstel bestaat uit de volgende stappen (de stappen 1, 2 en 3 kun je min of meer gelijktijdig doen):

 1. Lezen: Bestudeer wat er is geschreven over het concept door er één of meer artikelen over te lezen.
 2. Denken: Denk diep na over het concept. Stel je zelf er vragen over. Wat houdt het precies in? Hoe hangt het samen met andere concepten?
 3. Schrijven: Zet je gedachten en vragen over het concept op papier. Schrijf op wat het concept precies inhoudt, hoe het bruikbaar is en waarom het belangrijk kan zijn.
 4. Bespreken: Bespreek het concept met anderen, bijvoorbeeld een collega of je team. Leg het concept uit, vraag om reacties, bespreek de bruikbaarheid.
 5. Toepassen: gebruik het concept om een probleem op te lossen. Bereid goed voor hoe je het concept gaat gebruiken en reflecteer achteraf.

Kies een progressiegericht concept

Mijn suggestie is om de hierboven beschreven aanpak uit te proberen op een progressiegericht concept. Hieronder staat een lijstje van 12 progressiegerichte concepten. Kies er één dat je graag goed wilt leren begrijpen en doorloop de vijf stappen uit de actieve leeraanpak die ik hierboven beschreef. Via de linkjes kun je komen bij artikeltjes over de concepten.

 1. De CPW 7-stappenaanpak
 2. De cirkeltechniek
 3. Progressiegericht Nee-zeggen
 4. De schaalvraag
 5. Progressiegericht sturen
 6. De plus achter de min techniek
 7. Autonomie-ondersteuning
 8. Als-dan planning
 9. Groeimindset-ondersteuning
 10. Het progressieprincipe
 11. Deliberate practice
 12. Deep work

Ik zou het leuk vinden als je me laat weten hoe het ging.

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (2)
 • Interessant (1)