Progress header

Search results for: Deliberate practice

Ontwerp je eigen deliberate practice

Als we anderen ergens in zien excelleren, zijn we misschien geneigd om te denken dat ze beschikken over een superieur talent. Hoe zouden ze anders zo ontzettend goed kunnen zijn in wat ze doen? Die vraag is beantwoord door Anders Ericsson en zijn collega’s (Ericsson & Pool, 2016). Zij kwamen erachter dat een belangrijke sleutel, zo niet de belangrijkste, tot het opbouwen van excellentie, een bepaalde manier van oefenen is die deliberate practice heet.Lees verder »

De vitale rol van frustratie bij deliberate practice

De vitale rol van frustratie bij deliberate practiceNaar aanleiding van mijn artikel Hoe we door prestatieplafonds heen kunnen blijven breken kwamen veel positieve reacties binnen en ook enkele kritisch onderzoekende reacties. De meeste reacties gingen over de stelling dat het verleggen van je grenzen gepaard gaat met ongemak en frustratie. Eén persoon vroeg bijvoorbeeld of bij leren nu echt die frustratie (/dat ongemak) nodig is. Een andere persoon vroeg of deze steeds optredende frustratie niet haaks staat op het progressieprincipe dat zegt dat het ervaren van betekenisvolle progressie sterk motiverend werkt (“frustratie ervaren is toch niet echt motiverend?”).  Lees verder »

Hoe kun je leerlingen motiveren voor deliberate practice?

Hoe kun je leerlingen motiveren voor deliberate practice?Toppers in allerlei disciplines kennen de kracht van deliberate practice. Zij oefenen doelgericht met uitdagende taken, krijgen feedback en blijven herhalen tot fouten uit hun presteren verdwijnen. Door dit jarenlang te blijven doen blijven zij progressie boeken en door prestatieplafonds heen breken. Maar deliberate practice werkt niet alleen als je de top in een discipline wilt bereiken. De aanpak werkt op welk niveau je nu ook staat. Maar veel mensen benutten de kracht van deliberate practice nauwelijks of niet. In een nieuw onderzoek van Eskreis-Winkler et al. (2016) is gekeken hoe leerlingen ertoe gebracht konden worden om deliberate practice toe te passen en wat het effect hiervan op hun presteren was.Lees verder »

Hoe werkt deliberate practice?

Deliberate Practice Dag Progressiegericht Werken

1 december 2017

Deze deliberate practice oefendag is speciaal bedoeld voor mensen die al een NOAM training hebben gevolgd en die onder begeleiding van Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien verder willen oefenen via de methode van deliberate practice. In deze training kunt u gericht werken aan dingen die nu belangrijk en moeilijk voor uw zijn.

Wat biedt deze dag u? Het doel van deliberate practice is om je vaardigheden op te rekken (te “stretchen”). Samen maken we tijdens de training kleine oefeningen die erop gericht zijn dat u als deelnemer uw progressiegerichte vaardigheden kunt verbeteren. Om dit te doen vragen we wat u uitdagend vindt in progressiegerichte gesprekken of waarvoor u bang bent dat er zou kunnen gebeuren in gesprekken die u moet voeren. Volgens geven we steeds feedback en hulp tijdens het oefenen. Terwijl we dit doen evolueert de oefening zich op zo’n manier dat hij uitdagend blijft u. Hoewel deze manier van oefenen vaak gepaard gaat met enig ongemak is hij prettig en stimulerend omdat hij zo goed werkt. Naast oefenen besteden we op deze dag ook aandacht aan de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van progressiegericht werken.

Deze dag vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn en duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u een vraag over deze dag? Stuur ons dan gerust mailtje. Datum: 1 december 2017.

Kosten:

  • De kosten per deelnemer bedragen € 150,– excl. BTW.
  • De kosten bij twee inschrijvingen bedragen € 270,– excl. BTW (10% korting).
  • De kosten bij drie inschrijvingen bedragen € 382,– excl. BTW (15% korting).
Wij verzoeken u de volgende twee boeken aan te schaffen voor bij de training: 1) De psychologie van progressie, 2) Ontwikkel je mindset.

Deliberate practice is ook belangrijk voor creatieve prestaties

Deliberate practice is ook belangrijk voor creatieve prestatiesEen tijdje geleden schreef Scott Barry Kaufman een artikel waarin hij beweerde dat deliberate practice in activiteiten zoals schaken en het bespelen van een muziekinstrument maar dat het niet werkt in vrijwel elk creatief domein. Zijn argumentatie is: deliberate practice werkt goed voor activiteiten waarbij je op een consistente manier gedrag moet kunnen herhalen maar in creatieve domeinen is dit niet aan de orde. In een reactie op Kaufmans artikel, The deliberate creative,  weerlegt Cal Newport deze bewering en het argument op heldere wijze.Lees verder »

Instrinsieke motivatie en deliberate practice versterken elkaar

Instrinsieke motivatie en deliberate practice versterken elkaarInstrinsieke motivatie, de motivatie die je voelt als je doet wat je interessant vindt, en deliberate practice, de doelgerichte manier van oefenen waarbij je met behulp van feedback progressie boekt door stap voor stap foutjes weg te werken in je functioneren, blijken elkaar te versterken.  Onderzoekers uit Estland, Vink et al. (2014), deden een longitudinaal onderzoek bij 163 atleten over een periode van 12 maanden. Zij zagen dat een hogere initiële intrinsieke motivatie meer deliberate practice voorspelde en dat een hogere initiële deliberate practice meer intrinsieke motivatie voorspelde. Over de gehele periode was er een over en weer versterkend effect, met andere woorden een opwaartse spiraal, te zien tussen intrinsieke motivatie en deliberate practice.Lees verder »

Macnamara et al (2014) onderzoek over deliberate practice niet overtuigend

deliberate practiceRecent verscheen er een meta-analyse van Macnamara et al. (2014) op basis waarvan door de auteurs geconcludeerd werd dat deliberate practice weliswaar belangrijk is voor de ontwikkeling van toppresteren maar minder belangrijk dan eerder gesuggereerd werd door Anders Ericsson en zijn collega’s (onder andere in Ericsson et al., 1993). Eerder heb ik al eens geschreven over publicaties waarin het werk van Ericsson werd bekritiseerd (lees dat artikel hier). Toen vond ik dat die auteurs op verschillende wijzen geen recht deden aan het werk van Ericsson en zijn beweringen bovendien verkeerd weergaven. Een van de auteurs van die eerdere publicaties (Hambrick) is ook betrokken bij deze nieuwe publicatie, de meta-analyse. Ik was benieuwd of dit nieuwe onderzoek wel recht deed aan het werk van Ericsson en aan het deliberate practice concept. Helaas denk ik dat dat ook nu niet het geval is.

Lees verder (Engels)

Hoe meer je ergens over weet, hoe relevanter deliberate practice wordt voor verdere groei

Levels of knowledge and deliberate practice
Pachman, Mariya; Sweller, John; Kalyuga, Slava

Dit onderzoek liet zien dat leerlingen die al kennis hadden over een bepaald kennisgebied (geometrie) het meest hadden aan een deliberate practice strategie waarbij zij zich specifiek en uitsluitend richtten op de zwakke plekken in hun kennis. Daarnaast bleek dat leerlingen met weinig kennis over het onderwerp in eerste instantie meer baat hadden bij een leerstrategie waarbij zij zich richtten op een combinatie van onderwerpen waar zij al kennis over hadden en onderwerpen waar zij zwak in waren. Dit onderzoek suggereert dat wanneer je nog weinig bekend bent met een kennisgebied, je je het beste eerst kunt richten op onderdelen waar je al enige bekendheid mee hebt. Pas nadat je competentie is toegenomen zou dan je nadruk moeten komen liggen op het je concentreren op het versterken van je zwakke plekken.

Het gebruik van deliberate practice in onze trainingen

Een universele drive van mensen is om competent te zijn om competenter te worden. Deze drive manifesteert zich in veel aspecten van het leven. Jezelf als competent zien en het hebben van de ervaring om competenter te worden, dragen in belangrijke mate bij aan menselijk welbevinden. Dit is niet alleen het geval in het begin het leven. Het blijft zo tot op hoge leeftijd. Twee factoren zijn heel behulpzaam om de voordelen van competentie en competentie-ontwikkeling te kunnen genieten. De eerste factor is de overtuiging dat je competentie kan worden ontwikkeld. Ik heb veel geschreven over het verschil tussen een fixed mindset en een groeimindset (lees dit artikel voor meer achtergrondinformatie).  Een groeimindset, geloven dat je competentie ontwikkeld kan worden via inspanning, is een voorwaarde voor blijvende groei. De tweede factor is kennis over hoe competentie efficiënt ontwikkeld kan worden. Twee dingen zijn nuttig om te weten over competentie-ontwikkeling.

Lees verder »

progressie