Toppers in allerlei disciplines kennen de kracht van deliberate practice. Zij oefenen doelgericht met uitdagende taken, krijgen feedback en blijven herhalen tot fouten uit hun presteren verdwijnen. Door dit jarenlang te blijven doen blijven zij progressie boeken en door prestatieplafonds heen breken. Maar deliberate practice werkt niet alleen als je de top in een discipline wilt bereiken. De aanpak werkt op welk niveau je nu ook staat. Maar veel mensen benutten de kracht van deliberate practice nauwelijks of niet. In een nieuw onderzoek van Eskreis-Winkler et al. (2016) is gekeken hoe leerlingen ertoe gebracht konden worden om deliberate practice toe te passen en wat het effect hiervan op hun presteren was.[um_loggedin show_lock=yes]

De taak: wiskundesommen

Het onderzoek bestond uit 5 delen. Eerst ontwierpen zij een deliberate-practice-taak (DPT) die bestond uit een uitdagende reeks van online wiskunde opgaven. De sommen werden zo aangeboden dat iedere leerling steeds uitgedaagd bleef. Ook kregen de leerlingen steeds onmiddellijke feedback en kregen ze gelegenheid om steeds te blijven oefenen wat niet goed ging door nieuwe sommen te krijgen aangeboden. In het eerste deel van het onderzoek bleek dat de taak geschikt was voor deliberate practice en dat hoe langer leerlingen hadden geoefend, hoe beter hun prestatie was. Ook bleek dat de tijd die leerlingen besteedden aan oefenen samenhing met de verwachtingen die zij hadden. Naarmate leerlingen meer geloofden in het nut van deliberate practice, en naarmate zij beter bestand waren tegen de frustratie die bij deliberate practice hoort, bleven zij langer door oefenen en presteerden zij beter.

De interventie: informatief en motiverend

Vervolgens ontwierpen de onderzoekers een interventie om leerlingen te stimuleren om deliberate practice toe te passen. De interventie bestond uit een informatief deel en een motiverend deel. In het informatieve deel kregen de leerlingen uitleg over de uitgangspunten van deliberate practice: (a) focus op zwaktes, (b) feedback krijgen, (c) 100% concentratie en (d) herhalen tot je het kunt. In het motiverende deel kregen leerlingen te horen dat het belang van inspanning (en met name deliberate practice) op leersucces vaak onderschat wordt. Ook kregen zij te horen dat je frustratie en verwarring bij deliberate practice moet interpreteren als een teken dat je bezig bent met een nuttige oefenactiviteit. De instructie werd afgesloten met een zeggen-is-geloven-oefening waarin de leerlingen een brief moesten schrijven aan een andere leerling waarin ze deliberate practice aanraadden.

Resultaten en discussie

De vier onderzoeken werden gedaan met leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende klassen. In alle onderzoeken deden leerlingen die de interventie hadden gekregen het beter dan leerlingen in de controlegroep. Ze gingen meer geloven in het nut van deliberate practice, ze oefenden langduriger en hun prestaties gingen meer vooruit. Deze eenvoudige interventie beïnvloedde dus de overtuigingen, het gedrag en de resultaten van leerlingen op alle niveaus waarop hij werd uitgeprobeerd.

Deliberate practice is niet alleen geschikt voor hen die de wereldtop willen bereiken. Het is geschikt voor ons allemaal. Om het te kunnen gebruiken hebben we kennis nodig over wat deliberate practice is, hoe het werkt en wat het oplevert. Voorts hebben we goede oefentaken nodig waarbij we uitdaging, feedback en herhaling krijgen aangeboden. Is daaraan voldaan, dan staat ons niets meer in de weg om te profiteren van de kracht van deliberate practice.

[/um_loggedin]

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (10)
  • Bruikbaar (6)