progressiegerichte organisatieveranderingProgressiegerichte principes en technieken zijn niet alleen bruikbaar bij individuele gesprekken en begeleiding van teams maar ook bij het begeleiden van organisatieverandering. Hier zijn enkele uitgangspunten die je kunt hanteren bij progressiegerichte organisatieverandering.

  1. Deel besluitvorming / werk zo participatief mogelijk: Verandering is acceptabel wanneer mensen merken dat zij zelf (deels) kunnen invullen hoe de verandering ingevuld en vormgegeven wordt.
  2. Geef heldere motiveringen: Leg heldere motiveringen voor doelen, regels en beslissingen. Verandering is sneller acceptabel als steeds goed wordt toegelicht wat het concrete verwachte belang (/voordeel) van de verandering is.
  3. Benut het progressieprincipe: De misschien wel meest motiverende factor in werk is het gevoel hebben progressie te boeken in betekenisvol werk. Zie 5 tips om het progressieprincipe in praktijk te brengen.
  4. Ondersteun de psychologische basisbehoeften: kom tegemoet en ondersteun de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid die mensen hebben.
  5. Doe wat werkt: ontdek en benut wat werkt in de context. Verandering zal sneller succesvol zijn als benut wordt wat werkt in de specifieke context.
  6. Benut het perspectief van het individu: Verandering heeft meer kans van slagen indien resultaatgerichtheid altijd wordt gekoppeld aan sensitiviteit voor het perspectief van de betrokkenen.
  7. Verander niet meer/sneller dan nodig: Werk steeds met concrete korte termijn doelen. Verandering is acceptabel wanneer deze stapsgewijs gaat en wanneer mensen zoveel mogelijk hun eigen tempo kunnen kiezen en wanneer zij merken dat wat goed werkt niet hoeft te veranderen.
  8. Schep congruentie tussen inhoud en proces: De verandering is geloofwaardig indien de manier waarop de verandering wordt ingevoerd past bij datgene wat er gerealiseerd moet worden.
Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)