5 Dingen die bijdragen aan geluk

Hoewel geluk niet het enige belangrijke in het leven is, is het tegelijkertijd wel belangrijk en fijn om geluk te ervaren. Hieronder beschrijf ik enkele eenvoudige dingen die kunnen bijdragen aan de ervaring van geluk.

Trainingen Progressiegericht Werken

Waarom het leven niet alleen om geluk draait

Voordat we kijken naar dingen die bij kunnen dragen aan geluk, maak ik enkele kanttekeningen. In de eerste plaats is geluk niet zo’n eenvoudig begrip als het wellicht op het eerste gezicht lijkt. In dit artikel geef ik enkele definities van geluk en stel ik dat het ervaren van gelukzalige gevoelens nooit voortdurend aan de orde kan zijn (bijvoorbeeld in onderwijs maar ook niet -denk ik- in werk en in persoonlijke relaties).

In dit artikel haal ik Frank Martela aan die stelt dat geluk geen goed levensdoel is en dat het voortdurend nastreven van geluk averechts kan werken. Hij pleit voor het belang van betekenis in het leven en ziet geluk als een mogelijk bijproduct van het bereiken van waardevolle dingen. Meer kanttekeningen over de betekenis van geluk kun je vinden in diverse andere artikelen op deze site.

Weten wat bijdraagt aan je geluk

Dat gezegd hebbend, wil ik de plezierige en belangrijke kant van geluk niet miskennen. Dat geluk niet het enige belangrijke dingen in ons leven is betekent niet dat geluk iets slechts is. Het betekent niet dat we erop tegen zouden moeten zijn om geluk te ervaren. Het mag dan onverstandig zijn om geluk helemaal centraal te stellen in je leven, het is fijn om je regelmatig gelukkig te voelen. Daarom is het wel fijn om een idee te hebben van hoe geluk tot stand kan komen in je leven.

Vijf dingen die bijdragen aan geluk

Diverse onderzoeken hebben laten zien dat de volgende elementen kunnen bijdragen aan geluk:

  1. het hebben van doelen: zou je je iets gelukkiger willen voelen, dan zou een goede eerste stap kunnen zijn om jezelf een doel te stellen.
  2. die persoonlijk belangrijk voor je zijn: de inhoud van het doel is ook belangrijk. Met het oog op geluk is het verstandig om een doel te kiezen dat raakt aan je persoonlijke waarden, met andere woorden: aan wat belangrijk voor je is in het leven. Vooral intrinsieke doelen werken goed. Dit zijn doelen die bijdragen aan de bevrediging van je psychologische basisbehoeften. Normaal gesproken gaat het daarbij om dingen als: goede en intieme relaties met mensen, persoonlijke groei, nuttige bijdragen aan de gemeenschap van waaruit je deel uitmaakt.
  3. doelgericht bezig zijn: het gevoel hebben dat je dingen doet die bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Denk dus heel bewust na over wat je kunt doen en hoe je denkt dat dit kan helpen om vooruit te komen in de richting van je doel.
  4. progressie boeken: het daadwerkelijk progressie boeken in de richting van die doelen helpt om je gelukkiger te voelen. Om te merken dat je progressie boekt is het normaal gesproken nodig dat je je progressie monitort. Veelal boeken we namelijk progressie zonder het echt door te hebben. Het bespreken van je progressie met anderen kan goed helpen.
  5. het bereiken van die doelen: het afronden van taken, het voor elkaar krijgen van dingen kan heel tevredenstemmend zijn al ebt dit effect mogelijk snel weg. Met het oog op het wegebeffect na het bereiken van doelen, lijkt het dus verstandig om steeds doelen te blijven hebben zodat je doelgericht bezig kunt blijven en progressie kunt blijven boeken.

Conclusie en uitnodiging

Conclusie: de vijf dingen die ik hierboven noem sluiten aan bij de waarschuwende opmerkingen van Martela om geluk niet alleen centraal te stellen in je leven. In de beschrijving van de vijf punten zit al de focus op datgene wat waardevol is. Door de vijf dingen te doen werk je aan progressie in wat belangrijk voor je is en kun je als bijproduct verwachten dat je ook meer geluk zult ervaren.

Uitnodiging: zou je wel iets meer geluk ervaren? Probeer de vijf stappen eens uit.

 

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)