Elk jaar sinds 2014 publiceert The Social Progress Imperative een rapport over hoe het staat met sociale progressie in de wereld. Het rapport van 2021 is nu verschenen.

Samenvatting

De executive summary rapporteert de volgende vijf bevindingen:

  1. Over het algemeen neemt de sociale vooruitgang over de hele wereld toe. maar de vooruitgang blijft traag en ongelijkmatig. Het bevolkingsgewogen wereldgemiddelde score is sinds 2011 met 4,63 punten verbeterd tot 65,05/100.
  2. Ondanks deze algemene vooruitgang gaat de wereld aanzienlijk achteruit op het gebied van persoonlijke rechten. In 116 van de 168 landen (69%) gemeten door de SPI zijn de individuele rechten sinds 2011 teruggedraaid. Hoewel niet universeel, is deze trend zichtbaar in alle regio’s en niveaus van sociale en economische ontwikkeling.
  3. Het bereiken van duurzaamheid is gekoppeld aan het verbeteren van belangrijke gebieden van sociale vooruitgang. De bevindingen tonen aan dat er landen zijn die zeer effectief zijn in het verbeteren van de levensstandaard en de kwaliteit van leven, terwijl ze een bescheidener niveau van broeikasgasemissies uitstoten, vergeleken met andere landen met hogere inkomens die zich ontwikkelen ten koste van het milieu.
  4. Als elk land emissiedoelstellingen haalt die vergelijkbaar zijn met het meest duurzame land op hun ontwikkelingsniveau, zou de wereld een duurzaam niveau van broeikasgasemissies bereiken.
  5. De correlatie tussen SPI-score en duurzaamheid is in de loop van de tijd zwakker geworden, wat betekent dat hogere niveaus van sociale vooruitgang minder snel duiden op hogere emissies in 2021 dan slechts elf jaar geleden het geval was.

Enkele andere bevindingen uit het rapport zijn:

  1. Er zijn slechts vier landen die een algemene achteruitgang laten zien in sociale progressie: De Verenigde Staten, Brazilië, Syrië en Zuid-Soedan.
  2. De Verenigde Staten nemen een uitzonderingspositie in onder de rijkste economieën: de sociale progressie gaat er al sinds 2011 achteruit en die trend gaat door.
  3. Landen met een hogere sociale vooruitgang waren meer bestand tegen de bredere sociale gevolgen van de Covid-crisis.

Landen vergeleken

Een vergelijking tussen landen laat zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen het niveau van economische ontwikkeling en sociale vooruitgang. Maar het verband aanzienlijk. De inkomensgroep van een land komt vaak niet overeen met het niveau van sociale vooruitgang, vooral in landen met een gemiddeld en laag inkomen. De onderstaande figuur toont de relatie tussen GDP en SP:

De volledige rangordening van landen ziet er als volgt uit.

Hoe presteert de wereld als geheel?

De onderstaande tabel laat de scores op wereldniveau zien. De wereld scoort het hoogst op Voeding en Basis Medische Zorg en Toegang tot Basiskennis. De wereld presteert het slechtst op de dimensie Opportunity, en de laagste componenten zijn Milieukwaliteit en Inclusiviteit.

Lees het rapport hier

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (0)