Progressiepresentaties: voor individuele progressie en teamprogressie

Nu progressiegericht werken bekender aan het worden is, zijn veel mensen op zoek naar manieren om progressiedenken in hun teams vorm te geven. Het vinden van dit soort vormen kan als voordelen hebben:

 1. dat alle teamleden geactiveerd worden in plaats van alleen een minderheid die normaal gesproken de boventoon voert.
 2. dat in kaart gebracht wordt wat al goed gaat en bereikt is. Dit is een tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias en helpt om het competentiegevoel en optimisme in het team te versterken.
 3. dat er een duidelijk beeld ontstaat van verder te bereiken progressie.
 4. dat er duidelijke stappen vooruit worden geformuleerd.

Hier wil ik een nieuwe vorm introduceren om progressiedenken in teams te stimuleren en dit soort voordelen te behalen: progressiepresentaties

Trainingen Progressiegericht Werken

1. De presentatie zelf

Het invoeren van progressiepresentaties houdt in dat tijdens teamvergaderingen ieder teamlid een keer aan de beurt komt om zijn of haar progressie te beschrijven in een presentatie van (bijvoorbeeld) 15 minuten. Een dergelijke progressiepresentatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Progressieonderwerp: wat probeer ik te bereiken en hoe is dat relevant voor het team?
 2. Bereikte progressie: welke progressie heb ik al bereikt, wat is daarvan het voordeel en hoe is me dat gelukt?
 3. Te bereiken progressie: welke progressie wil ik de komende periode bereiken, wat zou daarvan het voordeel zijn en hoe wil ik het aanpakken?
 4. Gewenste hulp: waar zou ik tips of hulp bij kunnen gebruiken?

2. Schriftelijke reacties na de presentatie

Om de vaart erin te houden en te voorkomen dat je als teams in lange discussies terechtkomt, reageren de teamleden niet mondeling van maar schriftelijk. Dit doen ze door op 3 gele briefjes, waarop ze ook hun naam schrijven, hun antwoorden te schrijven op de volgende vragen:

+: wat spreekt mij vooral aan in wat ik gehoord heb?

?wat begreep ik niet goed in de presentatie/ welke vragen heb ik?

: welke suggestie heb ik of welke hulp kan ik eventueel bieden?

3. Presenterende teamlid leest reacties voor en benoemt nut

Na afloop leest de progressiepresentator zelf de briefjes voor. Hierbij is gelegenheid om kort antwoorden te geven op de vragen die naar voren zijn gebracht. Het is tijdens dit proces niet de bedoeling hier een discussie over te starten. Na afloop vertelt de progressiepresentator of het proces nuttig voor hem of haar was en, zo ja, wat er vooral nuttig was. Vervolgens wordt het onderwerp afgesloten en gaat de vergadering door met het volgende onderwerp.

Na afloop van de vergadering kan het presenterende teamlid desgewenst contact opnemen met de overige teamleden naar aanleiding van wat ze op hun briefjes hebben geschreven (bijvoorbeeld om tips of hulp te krijgen).

Opbrengsten

Het werken met progressiepresentaties kan verschillende voordelen hebben:

 1. Informatiedeling: Het stimuleert geïnformeerdheid over en weer in het team. Door progressiepresentaties krijg je namelijk beter zicht op wat ieder teamlid doet.
 2. Verbondenheid: Ook stimuleert het de verbondenheid tussen teamleden. Dit heeft onder andere te maken met de vorm waarin feedback en hulp wordt gevraagd en geboden (via de gele briefjes en de gesprekken na afloop).
 3. Competentiegevoel: Het stimuleert tevens het competentiegevoel en het optimisme in het team door de focus op de al bereikte progressie en het zicht op hoe die progressie al is bereikt.
 4. Doelgerichtheid: Verder vergroot het de doelgerichtheid en motivatie in het team doordat duidelijk wordt besproken welke verdere progressie moet worden bereikt en hoe daarmee aan de slag kan worden gegaan.
 5. Betrekken van het hele team: Ten slotte is het een voordeel dat iedereen een keer aan de beurt komt om een dergelijke presentatie te houden volgens hetzelfde format. Dit stimuleert dat ook iets minder zichtbare teamleden wat zichtbaarder worden en ook dat iedereen op een progressiegerichte manier leert te denken over het eigen werk.
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (7)