Progressiegerichte online coaching

Online coaching, coaching via internet, kan een interessant alternatief zijn voor face-to-face coaching. Bij progressiegerichte online coaching kunnen alle eerder bekende progressiegerichte technieken en principes worden toegepast, zoals de 7-stappenaanpak, de cirkeltechniek, enzovoorts. Wat zijn de voordelen en mogelijke nadelen van online coaching?

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Drie vormen van online coaching

Online coaching kan in grofweg drie vormen voorkomen. De eerste vorm is via een beeldverbinding. Tegenwoordig zijn er vele apps voor videobellen of videochatten, zoals Zoom en Teams. De tweede vorm is via een spraakverbinding, via de telefoon dus of via een app zoals WhatsApp. De derde vorm is schriftelijke coaching. Dit kan bijvoorbeeld via een algemeen chatprogramma zoals WhatsApp of Facebook Messenger, via de e-mail of via een chat-functie van een gespecialiseerde website. Een voorbeeld van dit laatste is de website pratenonline.nl waarin jongeren terecht kunnen wanneer zij problemen hebben.

Voordelen van online coaching

Online coaching heeft een aantal praktische voordelen en ook enkele inhoudelijke voordelen. Enkele praktische voordelen zijn dat online coaching goedkoper is, minder tijd kost en gemakkelijker is uit te voeren. Hierdoor is het een flexibel instrument. Je kunt het overal en altijd inzetten. Ook is het door deze praktische voordelen rendabel om korte gesprekjes of chats te hebben. En het wordt gemakkelijker om wat frequenter contact te laten plaatsvinden tussen coach en cliënt dan bij face-to-face coaching meestal gebruikelijk is.

Er zijn ook enkele inhoudelijke voordelen. In de eerste plaats is de beleefde veiligheid voor de cliënt soms groter bij online coaching. Je zit immers achter je computer en je coach kan jouw gezichtsuitdrukkingen niet zien. Het is zelfs mogelijk om online coaching volledig te anonimiseren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de eerder genoemde website pratenonline.nl. Voor jongeren is de drempel misschien groot om naar een volwassene te stappen met hun probleem, laat staan een professional. De mogelijkheid om anoniem te praten via de website kan drempelverlagend werken om hulp te zoeken.

Nog een ander voordeel is wat paradoxaal. Dit is een voordeel dat met name bij schriftelijke online coaching optreedt. Dat voordeel is dat het gemakkelijker is om te vertragen. Schrijven gaat sowieso langzamer dan praten. De cliënt heeft dus meer tijd om na te denken en zal ook minder tijdsdruk voelen om snel te antwoorden. Zowel de cliënt als de coach hebben wat meer tijd om rustig na te denken over hun precieze formuleringen. Hierdoor kan de kwaliteit van het gesprek toenemen. Coach en cliënt kunnen zelfs afspreken dat ze niet tegelijk achter de computer zitten. De cliënt kan op elke gewenst moment een email sturen naar de coach en de afspraak kan dan bijvoorbeeld zijn dat de coach binnen vier uur reageert.

Een laatste voordeel is dat cliënten hun chatgesprekken achteraf nog eens rustig kunnen nalezen van leerzaam kan zijn.

Niet zaligmakend

Online coaching is niet zaligmakend. Het kan voor cliënten namelijk ook juist heel prettig zijn en als heel nuttig worden ervaren om tegenover hun coach te zitten. In een face-to-face interactie kun je de ander sneller aanvoelen wat juist ook kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid. Ook is het face-to-face wat gemakkelijker om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals een flipover. Verder kan het feit dat het gesprek bij online coaching via internet verloopt ook de veiligheidsbeleving van cliënten juist bedreigen. Cliënten kunnen zich bijvoorbeeld afvragen of er hackers of anderen meeluisteren of meelezen bij online coaching. Ook kunnen zij zich zorgen maken over of gesprekken worden opgenomen en chats worden opgeslagen en met die deze opgeslagen bestanden later weer zullen worden gedeeld.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (4)