Misvatting 9: de theorie van mindset is alleen bruikbaar voor individuen

Natuurlijk is de theorie van mindset heel relevant voor individuen; zowel voor kinderen als voor adolescenten en volwassenen. Geloven dat eigenschappen en capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door inspanning heeft vele voorbeelden (zie onder andere dit interview). Maar het zou een misvatting zijn om te denken dat de groeimindset alleen een zaak is die relevant is voor individuen. Ook voor gezinnen, sportteams, afdelingen, organisaties en zelfs landen is de groeimindset relevant. Ik zeg dit om twee redenen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

We beïnvloeden elkaars mindset

In de eerste plaats is de groeimindset relevant voor groepen omdat het ontstaan van een groeimindset in belangrijke mate afhangt van hoe mensen in groepen met elkaar omgaan. Zo is bekend dat de manier waarop mensen elkaar feedback geeft invloed heeft op mindsets. Het geven van eigenschapscomplimenten (“Je bent heel intelligent!”) vermindert een groeimindset, terwijl complimenteren op inspanning (“Je hebt goed je best gedaan!”) een groeimindset bevordert. Ook andere dingen die we tegen elkaar zeggen heeft invloed op onze mindsets, zoals zeggen dat het normaal is om goed je best te doen, dat fouten maken hoort bij leren, dat doorzetten belangrijk is om succes te bereiken, enzovoorts.

Een groeimindsetcultuur werkt beter

In de tweede plaats is de groeimindset relevant voor groepen omdat de mate waarin er een groeimindset leeft binnen groepen effect heeft op het functioneren van die groepen. Een groeimindsetcultuur heeft veel voordelen zowel voor de individuele groepsleden als voor de groep als geheel. Dit geldt zowel voor kleine groepen (zoals gezinnen) als voor grote groepen (zoals maatschappijen). Meer informatie hierover is te lezen in het artikel Het ontwikkelen van een groeimindset – Hoe individuen en organisaties ervan profiteren.

Mindset en work engagement

Recent hebben Roelien van der Woude, Annabel van der Linden en ik onderzoek gedaan in een grote Nederlandse organisatie. In dat onderzoek hebben wij ontdekt dat een groeimindset samenhangt met bevlogenheid (work engagement). Met andere woorden, hoe meer medewerkers een groeimindset hadden hoe bevlogener zij hun werk deden. Meer over dit onderzoek is binnenkort te lezen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)