Misvatting 2: de theorie van mindset zegt dat iedereen of een fixed mindset of een groeimindset heeft

Zeggen dat mensen of een fixed mindset of een groeimindset hebben is een te simpele weergave van de werkelijkheid.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Gradaties van mindsets

Het is niet waar dat mensen ofwel een fixed mindset hebben of een groeimindset. In plaats van denken in dualistische termen te denken over dit onderwerp kunnen we er beter over denken in termen van continua. Met andere woorden: er zijn verschillende gradaties van mindsets. Carol Dweck vond in een studie met leerlingen dat ongeveer 40% van hen overwegend een fixed mindset had, nog eens 40% een groeimindset, en de resterende 20% was niet duidelijk te classificeren als één van de twee (Dweck, 2008).

Afhankelijk van context en onderwerp

Maar dit betekent niet dat fixed mindsets en groeimindsets altijd ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn in groepen. De verdeling van fixed en groei mindset oriëntaties hangt af van de context en van het onderwerp. Mindsets zijn geen vastliggend gegeven, bepaald door de natuur. Daarom is het zo dat in verschillende groepen, culturen en contexten er verschillende verdelingen van mindsetscores zullen zijn. 

Fluctuaties over tijd en over situaties

Ook is het zo dat de verdeling van mindsetscores met verloop van tijd zal variëren en in bepaalde mate steeds zal fluctueren. Een ander punt om te beseffen is dat mensen nogal eens een verschillende mindset hebben met betrekking tot verschillende onderwerpen.  Het kan zijn dat we geloven dat we beter kunnen worden in de ene activiteit maar dat we in een de andere activiteit waarschijnlijk nooit veel beter zullen worden.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)