Misvatting 1: de theorie van mindset zegt dat kan iedereen alles kan bereiken en leren

Soms, wanneer mensen met de theorie van mindset geconfronteerd worden, reageren ze vol ongeloof: “Wil je beweren dat iedereen een Einstein kan worden? Dat kan toch niet?” Tja, als mindset zoiets radicaals zou beweren dan zou ongeloof wel begrijpelijk zijn. Maar dat is niet het geval. In plaats daarvan zegt de mindset theorie iets als: wie je ook bent, en waar je ook staat, iedereen kan slimmer worden of, om het iets algemener te formuleren, progressie boeken, mits die persoon inspanning levert en effectieve leerstrategieën toepast. Dat klinkt misschien als een subtiel verschil maar het is een belangrijk verschil.

 Trainingen Progressiegericht Werken 
 

Langzaam op gang komen betekent niet dat je niet ver kunt komen

De theorie van mindset is realistisch in de zin dat ze erkent dat sommige mensen bepaalde dingen sneller aanleren dan anderen om welke complexe verzameling van redenen dan ook (en het kan natuurlijk goed zijn dat verschillen in talent hierin een rol spelen). Maar hoewel dit zo is, betekent dit op geen enkele manier dat dat langzamer leren je noodzakelijkerwijs belemmert in het boeken van progressie en in slimmer worden. En het zegt zelfs niet dat je niet een even hoog niveau of zelfs hoger niveau kunt bereiken. Sommige mensen beginnen langzaam en moeizaam maar blijven zich inspannen, dag na dag en jaar na jaar, en blijven zich ontwikkelen totdat ze uiteindelijk enorm veel geleerd en bereikt hebben.

Mindset is relevant voor ons allen

Nog iets anders: niemand van ons hoeft een Einstein te worden. Die plek was al ingenomen; er was al een Einstein. Wij kunnen ons richten op het volgen van onze eigen unieke interesses en aspiraties. Bovendien, mindset is niet alleen relevant voor die individuen die op de hoogste niveaus willen mikken. Het is ook relevant wanneer we een bescheiden vooruitgang willen boeken of gewoon iets slimmer willen worden. Dat vereist ook inspanning en die inspanning vereist ook het geloof dat groei mogelijk is.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)