mindset verstandelijke beperkingEigenlijk is de titel van dit bericht waarschijnlijk voorbarig. Ik ben niet op de hoogte of er al enig onderzoek is gedaan naar of en hoe mindset relevant is voor mensen met een verstandelijke beperking. Eerlijk gezegd vermoed ik dat er nog geen onderzoek naar gedaan is.

Trainingen Progressiegericht Werken

Voorbeeld

Maar ik vermoed dat mindsets wel degelijk relevant zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal jaren geleden kende ik een man van ongeveer 50 jaar oud die een ernstige verstandelijke beperking had. Ik heb hem slechts drie keer ontmoet op achtereenvolgende verjaardagen van een familielid. De eerste keer dat ik hem zag, viel me op dat hij mentaal leek te functioneren op het niveau van een kind van een jaar of vijf (dat was toen ongeveer de leeftijd van mijn kinderen). Het tweede jaar dat ik hem zag had hij een schrijfblok op zijn schoot en een pen in zijn hand. Zijn moeder, die altijd naast hem zag, zei trots dat hij geleerd had om zijn eigen naam te schrijven, wat hij vervolgens deed. Nadat hij dat gedaan had keek hij me trots aan. De laatste keer dat ik hem zag had hij een Donald Duck boekje in zijn hand. Zijn moeder zei: “Lees maar een stukje voor.” Vervolgens las hij uiterst langzaam de eenvoudige woordjes in de Donald Duck voor. Toen hij klaar was keek hij me met een trotse lach aan.

Kleine en langzame groei kan ook de moeite waard zijn

Wat ik me toen bedacht, is dat zijn leerproces voor hem even voldoening schenkend moest zijn als voor ons allemaal. Het feit dat het zich extreem langzaam voltrok leek hem niets uit te maken (en zijn moeder ook niet). Als er niet zo grote periode had gezeten tussen de keren dat ik hem gezien heb, had ik misschien niet eens zijn progressie opgemerkt.

Ik denk dat zowel zijn eigen groeimindset als die van zijn moeder heel goed gewerkt hebben.

Vraag: Wat denk jij? Is de groeimindset relevant voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)