Een bekende progressiegerichte vraag is de copingvraag. Deze vraag wordt met name gebruikt wanneer coachees het erg zwaar hebben en hun situatie als hopeloos ervaren.

Trainingen Progressiegericht Werken

Voorbeelden van copingvragen

De basisvorm van de copingvraag is: ‘Hoe houd je het vol?’ maar er zijn ook vele andere formuleringen, zoals:

 • Hoe lukt het je om door te gaan onder zulke moeilijke omstandigheden?
 • Hoe kun jij elke dag zulke moeilijke situaties het hoofd bieden?
 • Wat helpt je om het vol te houden?
 • Hoe kun je aan jezelf uitleggen hoe je het gegeven je moeilijke omstandigheden zo goed doet als je het doet?
 • Het is bewonderenswaardig hoe je je werk hebt kunnen blijven doen onder zulke moeilijke omstandigheden. Hoe doe je dat?
 • Hoe slaagde je erin om het vol te houden voordat je uitviel?

Negatief geformuleerde copingvragen

Er is een bepaald soort formuleringen van de copingvraag dat ook vaak gebruikt wordt en goed kan werken maar dat naar mijn idee niet helemaal zonder risico is. Dat is het volgende type formuleringen die een negatieve component bevatten:

 • Hoe verklaar je dat je het nog niet opgegeven hebt?
 • Hoe komt het dat je situatie niet nog erger is?
 • Hoe komt het dat je het bijltje er nog niet bij neer hebt gegooid?

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Mogelijk averechts effect

Deze vragen kunnen goed werken doordat ze de coachee kunnen helpen om beter zicht te krijgen op hoe ze hebben weten te voorkomen dat hun situatie erger is geworden of hoe ze hebben weten door te zetten. Maar deze vragen kunnen ook averechts werken. Dit kan zo zijn wanneer de coachee ze opvat als een teken dat de coach het eens is met hen dat hun situatie uitzichtloos is. Daarom denk ik dat het goed is om voorzichtig te zijn met dit soort formuleringen.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)