The Marshmallow Test door Walter Mischel

Walter Mischel is een 84-jarige hoogleraar psychologie aan Columbia University. Hij is de schrijver van een fascinerend nieuw boek getiteld The Marshmallow test. Hieronder kun je meer lezen over Mischels werk en zijn nieuwe boek. [um_loggedin show_lock=yes]

De invloed van situaties op ons gedrag

Mischel werd vanaf het einde van de jaren zestig vooral bekend door zijn aandacht voor twee onderwerpen. In de eerste plaats schreef hij over de invloed van situaties op menselijk gedrag. Hij deed onderzoek waaruit bleek dat het idee dat mensen stabiele persoonlijkheidstrekken hebben die ervoor zorgen dat we ons consistent gedragen in allerlei situaties een mythe is. In plaats daarvan, zo liet hij zien, gedragen we ons in verschillende contexten erg verschillend. Kortom: kenmerken van situaties hebben een sterke invloed op hoe we ons gedragen.

Oorzaken en effecten van zelfbeheersing

In de tweede plaats deed hij veel onderzoek naar oorzaken en effecten van zelfbeheersing, in het bijzonder het vermogen van kinderen om de bevrediging van hun behoeften uit te stellen. De serie experimenten die hij, samen met anderen, door de jaren heeft gedaan rondom dit thema zijn in de populaire pers bekend komen te staan onder de naam de marshmallow test

De marshmallow-experimenten

Het boek begint met een uitgebreide beschrijving van de marshmallow experimenten. Mischel laat zien aan de hand van onderzoek hoe het vermogen om je zelf te beheersen enorme invloed heeft op hoe je leven verloopt. Kinderen die het vermogen toonden om hun behoefte aan een marshmallow uit te stellen bleken later succesvoller en gelukkiger in hun leven. Mischel benadrukt dat deze wilskracht geen vastliggende en onveranderbare eigenschap is van mensen maar een aanleerbare vaardigheid. Hij legt uit dat we via relatief eenvoudige en goed aanleerbare technieken kunnen leren om niet primair en onbeheerst te reageren maar beheerst en verstandig.

Leerzaam nieuw boek

Mischel is bepaald niet blijven hangen in de jaren ’60 en ’70. Het boek bewijst dat hij onderzoek in de psychologie en de neurowetenschap zeer goed heeft gevolgd tot op de dag van vandaag. Zo besteedt hij uitgebreid aandacht aan onderwerpen zoals mindset en neuroplasticiteit. Een leerzaam en zeer interessant boek.

[/um_loggedin]

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (14)
  • Bruikbaar (4)