Leidinggevende uit waardering maar het lijkt niet te werken (1)

Vera geeft sinds 2 jaar leiding aan een team van 10 medewerkers. Ze probeert haar leidinggevende rol goed en gewetensvol in te vullen. Het vervullen van de leidinggevende rol is best spannend voor haar en ze voelt zich er soms onzeker bij. Ze ervaart sommige teamleden als ‘jonge honden’ die soms teveel hun eigen gang gaan. Andere teamleden hebben veel meer ervaring en zijn een stuk ouder dan Vera zelf. Ze vindt echter dat je als leidinggevende niet onzeker moet overkomen en niet teveel met je eigen kwetsbaarheid te koop moet lopen. Dat kan je positie en gezag verzwakken. Ze besluit daarom moedig te zijn en haar leidinggevende rol nadrukkelijk op te pakken, onder andere door duidelijk te laten merken dat zij de baas is.

Trainingen Progressiegericht Werken

Duidelijk aanspreken, SMART afspraken en controle

Vera maakt afspraken met medewerkers via de SMART techniek (Bijvoorbeeld: “Ik verwacht van jou dat je dit, dan en dan, op deze en deze manier bij mij ingeleverd hebt”). Ze vraagt medewerkers haar altijd goed op de hoogte te houden door bijvoorbeeld haar in te kopiëren in e-mailtjes. Ook verwacht ze dat medewerkers direct bij haar binnenlopen als er iets niet goed gaat. Ook spreekt ze medewerkers direct (en soms streng) aan wanneer ze vindt dat ze dingen verkeerd aanpakken en wanneer ze hun houding als te passief of defensief ervaart (Bijvoorbeeld: “Ik vind dat jouw opstelling in de vergadering veel te negatief is. Ik wil dat je dat verandert.”)

Ontlopen, ergernis en angst

De laatste maanden heeft ze het gevoel dat medewerkers haar wat beginnen te ontlopen. Sommigen lijken wat angstig te reageren zo gauw ze haar zien. Anderen lijken geërgerd te reageren wanneer ze hen spreekt. Ze weet niet precies waar dit mee te maken heeft maar ze zit ermee in de maag en probeert er verandering in aan te brengen. Ze vermoedt dat medewerkers de relatie met haar misschien niet zo positief vinden en zich wellicht niet voldoende gewaardeerd voelen. Ze realiseert zich dat het voor medewerkers belangrijk is om zich gewaardeerd te voelen door de leidinggevende.

Waardering uiten door complimenten

Ze neemt zich voor om er bewust op te letten om zich heel vriendelijk op te stellen tegenover medewerkers. Ze let er bijvoorbeeld op om medewerkers heel vriendelijk te begroeten als ze hen tegenkomt. Ook neemt ze zich voor om medewerkers meer expliciet te gaan waarderen voor alle dingen die zij goed doen. Ze doet dit door medewerkers bewust te gaan complimenteren voor alle dingen die ze goed doen. Ze doet dit zowel in het mondelinge contact als in e-mailtjes.

Situatie verbetert niet

Ze is daar nu een paar weken heel bewust mee bezig maar tot haar verbazing lijkt er niet zozeer een verbetering in de sfeer op te treden. Medewerkers ontlopen haar nog steeds en hun ergernis en weerstand lijkt eerder iets groter dan kleiner geworden te zijn. Ze begrijpt niet wat ze fout doet.

 

Binnenkort volgt deel 2 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)