Mensen kunnen verschillende soorten doelen stellen en het type doelen dat we stellen heeft een effect op onze motivatie en ons functioneren. Heidi Grant en Carol Dweck (2003) deden onderzoek naar wat voor verschillende doelen mensen stellen en wat de verschillende effecten van die doelen zijn. In hun onderzoek ontdekten zij vier soorten doelen:

  1. leerdoelen: doelen gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden
  2. resultaatsdoelen: gerichtheid op goed presteren, bijvoorbeeld het halen van een hoog cijfer.
  3. bekwaamheidsdoelen: doelen die gericht zijn op het tonen van de eigen capaciteiten, bekwaamheden
  4. normatieve doelen: doelen die gericht zijn op goed presteren in vergelijking met anderen.

In een studie namen de onderzoekers bij 92 deelnemers vragenlijsten af om te bepalen in welke mate zij welk type doelen hadden. Vervolgens lieten ze hen hypothetische faalscenario’s lezen en vroegen zij hen zich voor te stellen dat dit scenario over hen ging. Daarna moesten zij in vragenlijsten aangeven hoe zij zouden reageren. Deelnemers met verschillende soorten doelen antwoordden verschillend op deze vragen. Het onderstaande (door mij aangepaste en vereenvoudigde) tabelletje geeft de relaties tussen het type doelen en het type effecten aan.

Leerdoelen versus bekwaamheidsdoelen

In een volgende studie onderzochten de onderzoekers de effecten van verschillende soorten doelen in een echte setting. Studenten werden tijdens een semester gevolgd bij een moeilijk vak. Hierdoor was het mogelijk om de effecten van tegenslag en falen bij verschillende doelen in kaart te brengen. De resultaten kwamen overeen met de vorige studie: leerdoelen hadden positieve effecten, bekwaamheidsdoelen negatieve effecten en resultaatsdoelen en normatieve doelen hadden relatief weinig effecten. In de volgende tabel (door mij vertaald en licht aangepast) vatten de onderzoekers de effecten van leerdoelen en bekwaamheidsdoelen samen:

Leerdoelen versus bekwaamheidsdoelen

 

Vraag: stel jij jezelf leerdoelen? Welke leerdoel zou jij nu voor jezelf kunnen bedenken?

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (3)