Keuze in taken verhoogt vertrouwen en intrinsieke motivatie

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) stelt dat autonomie een basale psychologische behoefte is en dat de vervulling van die behoefte leidt tot een grotere intrinsieke motivatie wat verschillende bijkomende voordelen heeft. Onderzoekers Meng en Ma (2015) deden een experiment waarbij proefpersonen een taak moesten uitvoeren (die bestond uit het schatten van tijd). Er waren twee condities. In de ene conditie konden de deelnemers zelf hun taak kiezen, in de andere werd hen een taak toegewezen en zij deden elektrofysiologische metingen en inventariseerden zij zelfbeoordelingen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Twee metingen

Zij deden op twee momenten metingen. In de eerste fase, de anticipatiefase, maten zij de zogenaamde SPN (stimulus-preceding negativity) wat een indicator is voor de mate waarin deelnemers goede resultaten verwachtten. In de tweede fase, de resultaatsbeoordelingsfase, maten zij de FRN (feedback-related negativity) wat een indicator is van intrinsieke motivatie. Daarnaast vroegen zij deelnemers achteraf te beoordelen hoeveel plezier zij hadden gehad in de taak, hoe hun motivatie om te winnen was, hoeveel vertrouwen ze hadden in een goed resultaat, en nog enkele andere dingen.

Voordelen van autonomie in de taak

Zowel de elektrofysiologische metingen als de zelfbeoordelingen lieten zien dat autonomie in de taak leidde tot zowel een positievere verwachting omtrent het resultaat en meer inspanning als een grotere intrinsieke motivatie. Tegelijkertijd leidde een grotere autonomie in dit onderzoek (in tegenstelling tot de verwachting) niet tot een objectief beter resultaat. Dit kan er mee te maken hebben dat deze taak vooral een beroep op vaardigheid deed en dat een toegenomen inspanning en motivatie dus niet leidde tot een beter resultaat.

Autonomie in werk werkt

Tezamen lijken deze bevindingen het belang van het geven van autonomie in werksituaties, opvoeding en onderwijs te onderstrepen. Het geven van keuzemogelijkheden versterkt zowel het vertrouwen de taak goed te kunnen uitvoeren als de intrinsieke motivatie voor de taak (het plezier in het doen van de activiteit).

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)