Verbale beloningen en autonome motivatie

Al decennialang is bekend dat onder bepaalde omstandigheden beloningen ondermijnend kunnen werken voor de autonome motivatie van mensen. Even ter toelichting voor mensen die de term autonome motivatie wellicht niet kennen: mensen zijn autonoom gemotiveerd voor gedrag wanneer ze er volledig achter staan om dat gedrag te vertonen. Dat kan ofwel zijn omdat ze dat gedrag interessant vinden (dan spreken we van intrinsieke motivatie) ofwel omdat ze het belangrijk vinden om dat gedrag te vertonen (dan spreken we van geïnternaliseerde extrinsieke motivatie). Het is een groot voordeel als mensen autonoom gemotiveerd zijn omdat zij dan beter presteren, het langer volhouden en zich beter voelen. Dat beloningen dus autonome motivatie kunnen ondermijnen is een probleem.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Werken verbale beloningen ondermijnend?

Of dat ondermijnende effect ook optreedt bij verbale beloningen is minder duidelijk omdat er nog niet zo veel onderzoek naar heeft plaatsgevonden. Het klinkt misschien verrassend maar het is niet zo dat verbale uitingen altijd goed werken als ze maar positief klinken. Lezers van deze site weten wellicht dat onderzoek naar de groeimindset heeft laten zien dat eigenschapscomplimenten en persoonscomplimenten nadrukkelijke nadelen hebben (omdat ze een fixed mindset oproepen).

Verbale uitingen om te motiveren ondermijnen motivatie bij complexe taken

Een nieuw onderzoek van Hewett & Conway (2015) had als doel om meer te weten te komen van het effect van verbale beloningen op motivatie. Bij verbale beloningen moet je trouwens niet zozeer denken aan een compliment achteraf maar aan verbale uitingen die worden gedaan tijdens de taakuitvoering met als doel te motiveren. Je kunt dus denken aan een opmerking als: “Als je dit vandaag af krijgt ga je me heel blij maken!” Op basis van dagboekonderzoek kwamen zij erachter dat opvallende verbale beloningen autonome motivatie wel ondermijnen bij complexe taken maar niet bij eenvoudige taken. Meer over het onderzoek kun je hier lezen.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (0)