Mentale inspanning

Mensen zijn in hun doen en laten gevoelig voor de aanwezigheid van anderen. Je kent vast wel de uitdrukking “waar je mee omgaat daar wordt je door besmet”. Wat is er precies bekend over het effect van de aanwezigheid van anderen? Het sociale facilitatie-effect is al bekend sinds 1965 en houdt in dat mensen handelingen die zij goed beheersen gemakkelijker uitvoeren in aanwezigheid van anderen. Maar bij het uitvoeren van taken die veel concentratie vergen kan de aanwezigheid van anderen ook verstorend werken (Horwitz & McCaffrey, 2008). In een nieuw onderzoek laten Desender, Beurms & Van den Bussche (2015) zien dat mentale inspanning ook aanstekelijk kan werken.

Trainingen Progressiegericht Werken

Meer inspanning door de één leidt tot meer inspanning door de ander

In twee experimenten lieten zij duo’s van deelnemers (A en B) gezamenlijk een zogenaamde Simon-taak uitvoeren en ze manipuleerden de moeilijkheid van de taak alleen voor deelnemer A. Het moeilijker maken van de taak voor A had geen enkel effect op de taak van B omdat er geen enkele noodzaak of mogelijkheid bestond voor A en B om samen te werken. Hun taken waren geheel onafhankelijk van elkaar. Toch leidde het moeilijker maken van de taak van A er toe dat niet alleen deelnemer A meer inspanning ging leveren maar ook deelnemer B. In experiment 1 konden de deelnemers elkaars taak wel zien maar in experiment 2 konden zij dat niet. Ook toen werd het bovengenoemde effect gevonden.

Zoek harde werkers op als je hard wilt werken

Mentale inspanning kan aanstekelijk werken. Moet jij een grote mentale inspanning leveren? Zoek dan het gezelschap op van iemand die ook hard zit te werken. Ik herken het effect. Als ik als student thuis zat te studeren was ik gemakkelijk afgeleid. Zat ik echter in de UB waar veel andere studenten zaten te blokken dan was het gemakkelijker om te blijven studeren, vooral als ik in de buurt zat van mensen die heel geconcentreerd zaten te werken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)