Hoe robuust zijn onderzoeksbevindingen over de groeimindset?

Recent schreef ik over het replicatieprobleem in de sociale wetenschap. Ik schreef dat een groot team van onderzoekers 100 psychologische en sociaalwetenschappelijke onderzoeken die waren gepubliceerde in voorstaande tijdschriften, heeft gerepliceerd. Het resultaat: veel van de effecten die in de originele studies werden gevonden, werden in de replicatiestudies niet gevonden en veel van de effecten die in de replicatiestudies wel werden gevonden ware zwakker dan de effecten die werden gevonden in de originele studies. Ik vroeg mij af of er onder die 100 studies ook studies naar de groeimindset waren en, zo ja, of de bevindingen hiervan wel of niet gerepliceerd zijn.

Geen groeimindsetstudies in de lijst

Kijkend naar de lijst van onderzoeken die gerepliceerd zijn, was mijn eerste indruk dat hier geen groeimindsetstudies bij zaten. Om zeker te zijn heb ik even contact gehad met de eerste auteur van de publicatie over het replicatieproject, Brian Nosek, en die bevestigde dat er geen groeimindsetstudies bijzaten.

Relatie tussen data en conclusies

Ook had ik even contact met Carol Dweck en die wees me op een interessant onderzoek dat in 2014 is gepubliceerd. In dat onderzoek werd een systematische analyse uitgevoerd op 18 psychologie-artikelen uit de periode 2005-2012 in het toonaangevende tijdschrift Science. In dit onderzoek, uitgevoerd door Francis et al. (2014) werd de relatie tussen de empirische data en de theoretische conclusies geanalyseerd. Deze onderzoekers voerden een zogenaamde ‘test for excess significance’ uit (lees hier wat dat is). Van de 18 artikelen was maar bij 3 artikelen niet het vermoeden/de verdenking van excess success. Eén van die drie artikelen van dit artikel over mindset, waarvan Carol Dweck één van de auteurs was: Promoting the Middle East peace process by changing beliefs about group malleability.

Replicaties en meta-analyse

Carol Dweck wees me ook op het feit dat er veel replicatieonderzoek is gedaan van het werk dat zij heeft gedaan en dat alle studies over mindset die zijn uitgevoerd in 2013 zijn onderworpen aan een meta-analyse door Burnette et al. (2013): Mind-sets matter: A meta-analytic review of implicit theories and self-regulation (zie ook hier). Deze meta-analyse laat zien dat mindsets er toe doen. Kortgezegd: mindset voorspelt zelfregulatie wat prestaties voorspelt. Iets uitgebreider beschreven: een groeimindset (in tegenstelling tot een statische mindset) voorspelt: (1) wat voor doelen je stelt (leerdoelen ipv prestatiedoelen), (2) doelgericht handelen (bekwaamheidsgerichte strategieën in plaats van hulpeloos-gerichte strategieën) en (3) het monitoren van doelen (gerichtheid op verwachtingen in plaats van op negatieve emoties).

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (2)