Hoe je een groeimindset kunt opwekken (en wat je beter niet kunt doen)

De groeimindset houdt in dat je gelooft dat je door je effectief in te spannen beter kunt worden in de dingen waar je beter in zou willen worden. Tegenover de groeimindset staat de statische mindset. Deze houdt in dat je gelooft dat je capaciteiten en eigenschappen grotendeels onveranderbaar zijn. Het hebben van een groeimindset is in veel opzichten gunstiger dan het hebben van een statische mindset. Als je een groeimindset hebt, ga je eerder uitdagingen aan, denk je positiever over het leveren van inspanning, houd je gemakkelijker vol bij tegenslag en sta je meer open voor feedback. Al deze dingen brengen ook met zich mee dat je minder angst hebt als je moeilijke dingen doet en dat je je grenzen gemakkelijker kunt verleggen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Mindsets fluctueren

We zijn geenszins veroordeeld tot een statische mindset. In feite is het zo dat we voortdurend aan allerlei prikkels van buitenaf worden blootgesteld Sommige van die prikkels kunnen een statische mindset in ons opwekken. Andere kunnen een groeimindset in ons opwekken. Bij iedereen kan de eigen mindset dus van moment tot moment fluctueren. Ook kan je mindset van onderwerp tot onderwerp verschillen. Wanneer cliënten, leerlingen of medewerkers een statische mindset hebben dan kan dit hen wat angstig en vermijdend maken waardoor hun leren en presteren wordt belemmerd. In zulke situaties is het goed om te weten hoe je hun mindset kunt beïnvloeden richting een groeimindset.

Hoe je een groeimindset kunt opwekken

Veel mensen die iets hebben gelezen over mindset, weten dat het geven van procescomplimenten een groeimindset kan opwekken maar ze kennen vaak geen andere manieren om dit te doen. Maar er zijn meer dingen die je kunt doen om een groeimindset op te wekken, namelijk:

 1. Normaliseren van fouten en moeilijkheden bij leren.
 2. Bevestigen dat de stof/de taak inderdaad moeilijk is. Hierdoor zal de persoon de moeilijkheden eerder aan de uitdagendheid van de taak of de stof wijten dan aan de eigen (gebrekkige) capaciteiten.
 3. Een positieve verwachting communiceren. Laat merken dat je gelooft dat de persoon er in kan slagen om het te leren als hij of zij zich voldoende inzet, effectieve leerstrategieën gebruikt en, waar nodig, hulp vraagt.
 4. De ‘nog niet’ formulering gebruiken (“Het is je nog niet gelukt om …?”).
 5. Geven van procescomplimenten als de persoon zich goed heeft ingezet.
 6. Stellen van procesvragen (“Hoe heb je het aangepakt?”).
 7. Informatie geven over de ontwikkelbaarheid van de hersenen (en van eigenschappen en capaciteiten).
 8. Vragen stellen over eerdere successen (“Wanneer is het je al eens gelukt om…?).
 9. Vragen stellen over gewenste progressie (“Wat zou je willen verbeteren?”).
 10. Stellen van leerdoelen (“Wat zou je willen leren?”).

Zoals te zien, kan het opwekken van een groeimindset op verschillende manieren gebeuren: door de manier waarop je reageert op wat de ander heeft gedaan, door de vragen die je stelt en door de informatie die je geeft.

Wat je beter kunt vermijden

Van een aantal dingen is bekend dat ze juist een statische mindset opwekken. Deze dingen kun je dus beter vermijden. Het gaat om de volgende dingen:

 1. Het complimenteren van de persoon of van eigenschappen van de persoon (“Wat ben je toch intelligent!”).
 2. Spreken in termen van talenten en aangeboren eigenschappen (“Tja, dat is toch een kwestie van talent!”).
 3. Gebruiken van stereotyperingen (“Het is bekend dat vrouwen/mannen/… daar moeite mee hebben”).
 4. Mensen met elkaar vergelijken of mensen rangordenen naar hun prestaties.
 5. Meer nadruk leggen op prestaties dan op leren.
 6. Geven van troostende feedback bij falen (“Niet iedereen kan hier even goed in zijn”).

Toepassing

Dit soort tips kun je benutten in allerlei situaties waarin je met mensen, kinderen of volwassenen, werkt. Een groeimindset is niet zaligmakend en we hoeven niet te streven naar een perfecte groeimindset. Maar het is vaak heel nuttig om mensen te helpen om iets minder een statische mindset te hebben en iets meer richting een groeimindset te bewegen.

Meer over progressiegericht werken

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (7)