Groeimindsetbevordering door waardenafsteming: betere prestaties, minder ongelijkheid

Groeimindsetbevordering door waardenafsteming kan leiden tot betere prestaties op school en minder ongelijkheid. Het onderwijs is voortdurend op zoek naar manieren om de schoolprestaties van leerlingen te verbeteren. Daarnaast is een belangrijk doel om ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. De uitdaging is om te ontdekken hoe we dit op de meest effectieve manier kunnen bereiken. Recent onderzoek van drie Amerikaanse onderzoekers biedt een mogelijke oplossing. Ze ontwikkelden een interventie gericht op het bevorderen van een groeimindset bij leerlingen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Een Interventie met een Nieuwe Focus

Cameron Hecht, Christopher Bryan en David Yeager van de Universiteit van Texas voerden het onderzoek uit. Ze ontwikkelden een interventie die docenten stimuleert onderwijsmethoden toe te passen die een groeimindset bij leerlingen bevorderen. Een groeimindset is het geloof dat je je vaardigheden kunt ontwikkelen door inspanning en oefening. De interventie, een 45-minuten durende online module, was ontworpen om de acceptatie van onderwijspraktijken die de groeimindset ondersteunen, te stimuleren.

De Groeimindset Ondersteunende Onderwijsinterventie

De interventie bevatte zes essentiële onderdelen:

  1. Introductie tot de Groeimindset: De cursus begon met het uitleggen van het fundamentele concept van de groeimindset, inclusief de definitie van de term, het belang ervan voor leren en persoonlijke ontwikkeling, en hoe het verschilt van een vaste mindset.
  2. Afstemming van Waarden: Een cruciaal element was het afstemmen van de groeimindset op de bestaande waarden van de docenten. De relevantie van de groeimindset voor het bereiken van hun huidige doelen voor leerlingen werd benadrukt. Hierdoor raakten docenten meer bereid om deze mindset in hun lespraktijk te integreren.
  3. Bewustzijn van Respect: Docenten werden aangemoedigd om respect te tonen voor hun leerlingen, vooral door hun vermogen tot groei en leren te erkennen. Dit element benadrukte het belang van respect bij het bevorderen van een groeimindset bij leerlingen.
  4. Implementatie in de Klas: Docenten ontvingen praktische suggesties en strategieën om de groeimindset in hun klaslokaal te bevorderen. Dit omvatte brainstormsessies, het delen van succesverhalen en het uitwisselen van ideeën met collega’s.
  5. Actieplan: Docenten werden aangemoedigd om in elk deel van de cursus gedetailleerde plannen te maken over hoe ze de opgedane inzichten en strategieën in hun lessen konden implementeren.
  6. Ondersteuning en Follow-up: Na de cursus werden docenten gestimuleerd om hun ervaringen en voortgang te delen en kregen ze ondersteuning bij het omgaan met eventuele uitdagingen.

Het Onderzoek

Het experiment vond plaats tijdens het schooljaar 2020-21, toen de COVID-19-pandemie het onderwijs voornamelijk naar een virtuele setting verschoven had. In totaal waren er 319 docenten betrokken bij het experiment. Een groep van 155 docenten (met 5.393 leerlingen) werd willekeurig gekozen om de interventie te ondergaan, terwijl een controlegroep van 164 docenten (met 6.167 leerlingen) een module kreeg over het verbeteren van de toegankelijkheid van virtueel onderwijs.

Resultaten van de Studie

Na de interventie vroegen de onderzoekers de docenten om binnen drie weken mee te doen aan een vervolgonderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat de docenten die de interventie hadden ondergaan, van plan waren de praktijken die de groeimindset ondersteunen, te implementeren. Aan het eind van het schooljaar verzamelden de onderzoekers gegevens over de slagingspercentages en cijfers van de leerlingen. Uit de gegevens bleek dat de leerlingen in de interventiegroep beter presteerden dan de leerlingen in de controlegroep, vooral in sociaal-economisch achtergestelde klassen.

Algemene Conclusies

Over het algemeen bleek de interventie succesvol. Het hielp bij het verbeteren van de schoolprestaties van de leerlingen en verminderde de ongelijkheid in het onderwijs. Daarnaast zorgde het voor een positieve verandering in de manier waarop docenten lesgeven en overwon het veel van de belemmeringen voor verandering die eerder een uitdaging vormden.

Reflectie en Implicaties

Samenvattend tonen de resultaten van dit onderzoek aan dat het stimuleren van een groeimindset bij leerlingen door docenten een positieve invloed kan hebben op de schoolprestaties van leerlingen. Dit biedt een veelbelovende strategie die potentieel kan bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid in het onderwijs. Als we veranderingen in lesmethoden willen zien, is het belangrijk dat we blijven investeren in dergelijke interventies.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)