Groeimindset: meer bereid anderen te helpen in hun ontwikkeling

Nieuw onderzoek laat zien dat het stimuleren van een groeimindset medewerkers stimuleert om anderen te helpen zich te ontwikkelen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Voordelen van een groeimindsetcultuur

Binnen organisaties kan verschillend gedacht worden over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten en eigenschappen. In een statische mindsetcultuur is vooral sprake van de overtuiging dat capaciteiten niet ontwikkeld kunnen worden. In een groeimindsetcultuur is vooral sprake van de overtuiging dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door inspanning. Eerder onderzoek heeft laten zien dat een groeimindsetcultuur diverse voordelen heeft. Zo ervaren werknemers:

  • meer vertrouwen hebben in de organisatie
  • meer betrokkenheid en eigenaarschap
  • meer het gevoel dat hun organisatie innovatie ondersteunt
  • minder onethisch gedrag in hun organisatie

Mindset en samenwerking

Een nieuw onderzoek van Rogers et al. (2022) kijkt naar de relatie tussen mindset en de bereidheid van werknemers om anderen te helpen in hun ontwikkeling. Zij verwachtten dat een groeimindset de bereidheid om anderen te helpen zich te ontwikkelen stimuleert. Ze ontwikkelden het concept van een werkgroeimindset, een mindset die specifiek gericht is op groeimogelijkheden op het werk en voerden vijf experimentele studies uit.

Studie 1 (een online experiment) en studie 2 (een binnen-persoon veldexperiment) lieten zien dat werknemers collega’s meer helpen na deelname aan een groeimindset-interventie. Studies 3A-C onderzochten de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze relatie en de omstandigheden waarin groeigeoriënteerde werknemers anderen helpen.

Deze experimenten toonden aan dat een werkgroeimindset werknemers meer op anderen gericht maakt en hen meer geneigd maakt om te helpen zich te ontwikkelen. Dit effect hing wel af van de mate waarin de mogelijkheden om te helpen kunnen worden gezien als mogelijkheden om zowel zichzelf als de ander te ontwikkelen, waardoor zowel de helper als de ontvanger van de hulp kunnen groeien.

Discussie

De relatie tussen een groeimindset en de bereidheid te investeren in de ontwikkeling van anderen is niet zo verrassend. Als we een groeimindset hebben zien we anderen niet primair als concurrenten maar als mensen van wie we mogelijk kunnen leren (en die van ons kunnen leren).

Dit onderzoek lijkt een extra aanwijzing te zijn van de waarde van het scheppen van groeimindsetculturen. Een groeimindsetcultuur kan leiden tot meer synergie in de samenwerking.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)