Enquête over mindset bij juniormentoren op een middelbare school

Een middelbare school die progressiegericht werken binnen de school wil toepassen heeft een training aangeboden aan junior-mentoren en leden van de leerlingenraad. Junior-mentoren zijn bovenbouwleerlingen die als mentor voor leerlingen uit de onderbouw fungeren. Brent Visser verzorgde een workshop voor deze 25 leerlingen over de onderwerpen mindset en progressiegerichte gespreksvoering (verdeeld over twee sessies). De leerlingen hadden over beide onderwerpen al eerder een presentatie en workshop bijgewoond dus ze waren al bekend met de materie. Gebaseerd op de checklist in dit artikel inventariseerde Brent Visser welke mindsetinterventies deze leerlingen al toepassen en ook welke zijn meer willen gaan toepassen. Dit leverde de volgende resultaten op.

Alle 25 deelnemers aan de workshop vulden de checklist in. Soms vulden zij kruisjes in beide kolommen in, bijvoorbeeld als zij nu al iets benutten en het tegelijk nog meer willen gaan benutten.

Groeimindset-interventies die de juniormentoren nu al toepassen

De onderstaande figuur toont welke interventies die een groeimindset opwekken de junior-mentoren nu al toepassen:

 

Groeimindsetinterventies die de juniormentoren meer wilden gaan benutten

De onderstaande figuur toont welke interventies die een groeimindset opwekken de junior-mentoren meer wilden gaan toepassen:

Dingen die de juniormentoren nu al achterwege laten

De onderstaande figuur toont welke dingen die een statische mindset opwekken die de juniormentoren nu al achterwege laten: 

Dingen die de juniormentoren (nog) minder willen gaan doen

De onderstaande figuur toont welke dingen die een statische mindset opwekken die de juniormentoren minder willen gaan doen:

Discussie

Allereerst wil ik opmerken dat het me een uitstekend idee lijkt om juniormentoren te trainen in enkele progressiegerichte principes, met name met betrekking tot mindset. Ook leerlingen die bijles verzorgen op scholen zouden trouwens profijt kunnen hebben bij het volgen van dergelijke workshops.

Een paar dingen zijn bemoedigend om te zien in de enquêteresultaten. Ten eerste dat de juniormentoren als vrij veel weten en benutten op het gebied van mindsettheorie. Ten tweede dat ze in de workshop nieuwe ideeën hebben opgedaan. Dit betreft zowel ideeën over hoe ze nog effectiever een groeimindset kunnen opwekken bij leerlingen als ideeën over hoe groeimindset-belemmerde dingen nog meer achterwege kunnen gaan laten.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)