De strategische mindset verbetert strategieën en prestaties

Patricia Chen en enkele collega’s introduceren een nieuw begrip: de strategische mindset. Deze mindset blijkt goed bruikbaar te zijn wanneer we te maken hebben met nieuwe taken of tegenslag.

Metacognitieve strategieën

Bij werk komt het er tegenwoordig meer dan vroeger op aan om zelf uit te vinden hoe je dingen moet aanpakken en bereiken. Routinebanen zijn steeds minder de norm. We komen allemaal regelmatig nieuwe problemen, omstandigheden, doelen en taken tegen waar we zelf geschikte aanpakken voor moeten bedenken terwijl we werken.

Dit soort uitdagingen vraagt om zogenaamde metacognitieve strategieën. Voorbeelden van zulke strategieën zijn plannen, progressiemonitoring en het aanpassen van je aanpak of strategie. Hoe meer mensen dit soort metacognitieve strategieën gebruiken, hoe beter hun commitment, progressie en prestaties zijn. En dit geldt voor allerlei belangrijke gebieden in het leven.

De strategische mindset

Chen et al. (2020) probeerden erachter te komen waarom sommige mensen meer dan anderen meer gebruik maken van dit soort strategieën en of het gebruik ervan aangeleerd kan worden. Ze introduceerden het begrip ‘strategische mindset’. Deze houdt in dat je jezelf bij tegenslag vragen stelt als “Hoe kan ik dit anders aanpakken?” en “Is er een betere manier om dit te doen?”

Ze onderzochten in drie studies (1) of het hebben van een strategische mindset de mate voorspelt waarin mensen metacognitieve strategieën gebruiken, (2) of deze mindset betere prestaties voorspelt en (3) of een dergelijke mindset aangeleerd kan worden.

Strategische mindset voorspelt strategieën en prestaties

In studie 1 werd bij studenten (N=365) gemeten in welke mate ze een strategische mindset hadden, in hoeverre ze metacognitieve strategieën toepasten en wat hun gemiddelde cijfers waren (GPA). De onderstaande figuur laat zien dat de strategische mindset hun cijfers voorspelden via het gebruik van metacognitieve strategieën.

Studie 2 repliceerde studie 1 in een ander domein. Volwassenen (N=365) vulden de strategische mindset schaal in. Ook werd hen gevraagd een professioneel doel te noemen en een doel op het gebied van gezondheid of fitness en te zeggen hoeveel progressie ze al hadden bereikt richting die doelen. Daarna vulden ze de schaal in die het gebruik van metacognitieve vaardigheden mat. De onderstaande figuur toont dat in deze studie een robuust effect van een strategische mindset werd gevonden via het gebruik van metacognitieve strategieën.

Vervolgens keken de onderzoekers naar het effect van de strategische mindset wanneer gecontroleerd werd voor enkele andere constructen die te maken hebben met zelfregulatie, namelijk self-efficacy, zelfbeheersing, grit en groeimindset. De strategische mindset correleerde laag tot middelsterk met deze constructen en voorspelde nog steeds progressie wanneer gecontroleerd werd voor deze andere constructen.

Opwekken van strategische mindset verbetert strategieën en prestaties

Studie 3 was een experiment in twee stappen waarbij deelnemers (N=134) in het eerste deel een artikel te lezen kregen over de strategische mindset of een controle-artikel (over een ongerelateerd onderwerp). In het tweede onderdeel nam een andere onderzoeker in een schijnbaar ongerelateerd onderzoek een taak af. Tijdens de taak lieten de onderzoekers deelnemers zelf rapporteren over het gebruik van metacognitieve strategieën en lieten zij dit tevens observeren door onafhankelijke observatoren.

Ze keken of deelnemers uit de experimentele groep (die het strategische mindset artikel hadden gelezen) beter presteerden en ook of ze vooraf meer zouden oefenen (deelnemers kregen namelijk enige vrij te besteden tijd voordat de taak begon).

Deelnemers in de experimentele conditie rapporteerden zoals verwacht meer het gebruik van metacognitieve strategieën dan deelnemers uit de controlegroep. Ook oefenden ze meer dan deelnemers uit de controlegroep. Dit laat zien dat door het opwekken van een strategische mindset opgewekt het gebruik van metacognitieve strategieën toenam.

Verder bleek dat hoe meer deelnemers metacognitieve strategieën gebruikten, hoe beter ze presteerden op de taak. De onderstaande figuur toont hoe strategische mindset prestatie leidde via het meer gebruiken van metacognitieve strategieën.

Opvallend was dat slechts 4 van de deelnemers na afloop uit zichzelf zeiden dat ze dachten dat deel 1 en 2 van het onderzoek iets met elkaar te maken hadden.

Bruikbaarheid

Dit onderzoek suggereert dat het stellen van bepaalde vragen je kan helpen om effectiever om te gaan met uitdagende nieuwe taken en tegenslag. Het gaat om vragen als:

  1. Hoe kan ik dit beter doen?
  2. Wat kan ik doen om hier beter in te worden?
  3. Wat kan ik doen om mezelf te helpen?
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)