De sociale besmettelijkheid van mindsets

Het is al lang bekend dat wij allemaal continu bloot staan aan allerlei prikkels vanuit onze omgeving die invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we denken over onszelf en over de wereld. Een voorbeeld hiervan is mindset. Sommige gebeurtenissen, opmerkingen en verwachtingen die op ons afkomen, roepen iets meer een statische mindset in ons op, andere roepen meer een groeimindset in ons op. Het schoolvoorbeeld hiervan is het verschillende effect van verschillende soorten complimenten.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Persoonscomplimenten versus procescomplimenten

Complimenten over onze eigenschappen of over ons al persoon roepen een statische mindset in ons op. Dit soort complimenten maakt het waarschijnlijker dat we onze capaciteiten als vastliggend gaan zien, dat we uitdagingen gaan vermijden enzovoorts. Procesgerichte complimenten roepen juist een groeimindset in ons op. Deze complimenten vergroten ons geloof in de ontwikkelbaarheid van onze capaciteiten en ze zorgen ervoor dat we gemakkelijker moeilijke uitdagingen aangaan (lees meer).

Onderzoek: niet domeinspecifieke besmettelijkheid van mindsets

Een nieuw onderzoek legt een andere factor bloot die een invloed heeft op onze mindset. Burkley et al. (2016) deden een onderzoek waaruit naar voren kwam dat mindsets sociaal besmettelijk zijn. Deelnemers aan hun onderzoek werden verdeeld over 3 condities. Alle deelnemers lazen een verhaal van een succesvolle persoon. In het artikel van groep 1 stond te lezen dat deze persoon vertelde altijd al heel goed te zijn geweest in waar hij zo succesvol was geworden. In het artikel van groep 2 stond te lezen dat de persoon vertelde niet altijd zo goed te zijn geweest maar goed was geworden door hard en lang te werken. Groep 1 was dus de statischemindsetconditie, groep 2 de groeimindsetconditie. In het artikel van groep 3, de controlegroep, stond niets over of de persoon altijd al goed was dan wel goed was geworden.

Artikel beïnvloedde mindset

Deelnemers in groep 1 bleken na lezing van het artikel zelf ook meer blijk te geven van een statische mindset terwijl deelnemers in groep 2 meer van een groeimindset blijkgaven. Het artikel had hun dus beïnvloed ofwel besmet in hoe zij dachten over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten. Bovendien bleek dit effect niet domeinspecifiek te zijn. Als in het artikel een statische of groeimindset over atletisch vermogen werd beschreven dan beïnvloedde dit de lezers niet alleen wat betreft het onderwerp atletisch vermogen maar ook wat betreft het onderwerp wiskunde.

Groeimindset werd inspirerend gevonden

Verder bleek uit het onderzoek dat mensen die een groeimindset uitstralen inspirerender worden gevonden dan mensen die een statische mindset uitstralen. Een lid van de eerste groep kan dus beter de rol vervullen van een positief rolmodel.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (1)