Progressiegericht woordenboek


 Systeem 1- en Systeem 2-denken:

Twee denksystemen, beschreven door o.a. Daniel Kahneman. Denken via systeem 1 verloopt snel, automatisch en slordig. Denken volgens systeem 2 verloopt langzaam, zorgvuldig en moeizaam. Als we denken volgens systeem 2 dan zullen we veel minder snel geneigd zijn om veel van de eerder genoemde fouten te maken. Het grootste deel van de tijd leunen we echter op systeem-1-denken. Dat is doorgaans prima want zo kunnen we snel handelen en oordelen wat vaak nodig is. De keerzijde is dat we daarbij veel fouten maken waar we ons niet of nauwelijks van bewust zijn.


Klik hier of hier om meer te lezen over Systeem 1- en Systeem 2-denken

► Verwante begrippen: Epistemische rationaliteit, Schijnwaarheidseffect, Naïef realisme, Heuristieken
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Inoculatietheorie, Betekenis in het leven, Primaire sociale goederen, Interpretatieverbetering, Misinformatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.