Progressiegericht woordenboek


 Heuristieken:

Vuistregels (vaak onbewust toegepast) voor het oplossen van problemen. Deze vuistregels hebben vermoedelijk grotendeels hun oorsprong in hoe we als organisme zijn geëvolueerd over een periode van miljoenen jaren.


Klik hier om meer te lezen over Heuristieken

► Verwante begrippen: Availability heuristic, Representativeness heuristic, Effort heuristic, Familiarity heuristic
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Processchaalvraag, Aankomstmisvatting, Fundamentele attributiefout, Gedachteverschil, Eerdere successenvraag


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.