Progressiegericht woordenboek


 Subjectieve norm:

De mate waarin significante anderen bepaald gedrag vertonen en goedkeuren. Naar mate er sprake is van een sterkere subjectieve norm neemt kans op de gedragsintentie en het gedrag toe. (Begrip uit de Theory of planned behavior en Theory of reasoned goal pursuit).


Klik hier om meer te lezen over Subjectieve norm

► Verwante begrippen: Theory of reasoned goal pursuit, heory of planned behavior, Goal systems theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Erinkomoefeningetjes, Gedragsbestelling, Houding van niet-weten, Liking Gap, Cognitieve bias


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.