Progressiegericht woordenboek


 Subjectieve norm:

De mate waarin significante anderen bepaald gedrag vertonen en goedkeuren. Naar mate er sprake is van een sterkere subjectieve norm neemt kans op de gedragsintentie en het gedrag toe. (Begrip uit de Theory of planned behavior en Theory of reasoned goal pursuit).


Klik hier of hier om meer te lezen over Subjectieve norm

► Verwante begrippen: Houding, Theory of planned behavior, Theory of reasoned goal pursuit, Goal systems theory, Beleefde controle,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Waargenomen liking gap, Progressiegerichte houding, Progressiegericht stroomschema, Contrast effect, Competentiemotivatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.