Progressiegericht woordenboek


 Structuur bieden:

Het communiceren van duidelijke verwachtingen, verduidelijken hoe competent functioneren eruit ziet, stapsgewijs begeleiden om progressie te boeken, hulp bieden, progressie monitoren, feedback geven en bijsturen.


Klik hier om meer te lezen over Structuur bieden

► Verwante begrippen: Controlerende stijl, Chaotische motivatiestijl, Autonomie-ondersteuning, Zelfdeterminatietheorie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Tentatieve toon, Brede rationaliteit, Zelfcompassie, Reactance effect, Houding van niet-weten


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.