Progressiegericht woordenboek


 Spotlightkarakter van empatie:

Emotionele empathie, het voelen wat een ander voelt, heeft volgens psycholoog Paul Bloom een spotlightkarakter. Het richt zich slechts op één individu of een duidelijk omlijnde groep individuen en op het hier en nu. We kunnen wel meevoelen met een individu maar niet met een grote groep. Als ons kind op school gepest is, liggen we daar wakker van maar als er 100 doden gevallen zijn in een ver land door oorlog of een ramp liggen we daar niet wakker van. Het spotlightkarakter van empathie kan gebruikt, of misbruikt, worden als mensen iets van je gedaan willen krijgen. Als je mensen ertoe wilt brengen om geld te geven voor een goed doel lukt dat beter door een plaatje van een hongerig kind te tonen dan door abstracte feiten en cijfers te tonen over de honger in een bepaald land. Politici kunnen het spotlight karakter van empathie gebruiken om mensen mee te laten voelen met één individu en daardoor tegelijk woede op te wekken tegen een groep die verondersteld wordt dit leiden te hebben veroorzaakt.


Klik hier om meer te lezen over Spotlightkarakter van empatie

► Verwante begrippen: Compassie-verval, Rationele compassie, Emotie, Empathische mindset interventie,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Dynamic norms intervention, Op dominantie gebaseerd leiderschap, Absorptie, Positieve gedragsbeschrijvingen, Leerzone


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.