Progressiegericht woordenboek


 Prosociale internalisatie:

Manier van internaliseren die mensen gebruiken als ze de taak niet leuk vinden maar het gevoel hebben dat ze hem wel zouden moeten uitvoeren. Ze herdefiniëren de situatie dan als een situatie die iets waardevols voor anderen kan opleveren, een manier om een waardevolle bijdrage te leveren. Deze manier van reframen zorgt ervoor dat zij zich gaan inzetten en persoonlijke tevredenheid uit het uitvoeren van de taak halen.


Klik hier om meer te lezen over Prosociale internalisatie

► Verwante begrippen: Internalisatie, Geïnternaliseerde motivatie, Zelfdeterminatietheorie, Organismic Integration Theory,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Motivatie, Adaptieve intelligentie, Wet van minder werk, Doemdenken, Waarderingsmuur


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.