Progressiegericht woordenboek


 Polyculturalisme:

het idee dat culturen voortdurend veranderen, zich ontwikkelen en samensmelten door interacties en verbindingen tussen verschillende culturele groepen. In de context van organisaties betekent dit dat er erkenning is voor de dynamische en veranderlijke aard van cultuur, waarbij culturen niet als vaststaand of geïsoleerd worden beschouwd, maar als onderling verbonden en beïnvloed door verschillende sociale en organisatorische interacties. Polyculturalisme moedigt organisaties aan om actief verbindingen en leren tussen verschillende culturen te bevorderen, en erkent dat culturen sociaal geconstrueerd en kneedbaar zijn, in tegenstelling tot vaststaand of biologisch bepaald.


Klik hier om meer te lezen over Polyculturalisme

► Verwante begrippen: Culturele mindset, Statische culturele mindset, Flexibele culturele mindset, Diversiteitsideologieën, Mindsets over diversiteitsinitiatieven, Mindset over vooroordelen,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Flow, Inherence Bias, Cirkelredenering, Tussenpersoonsdesign, Etaleerdoelen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.