Progressiegericht woordenboek


 Multiple regressie analyse:

Bij MRA probeer je een variabele waar je geïnteresseerd in bent (de criteriumvariabele) te voorspellen aan de hand van een aantal andere variabelen (de predictorvariabelen). Het idee achter MRA is dat je controleert voor alle variabelen die een invloed zouden kunnen hebben op de criteriumvariabele door achtereenvolgens hun correlaties uit de mix te filteren met de bedoeling zicht op de werkelijke causale relatie tussen de predictor en het criterium te krijgen. In de praktijk is het echter hoogst onwaarschijnlijk dat we in staat zullen zijn om alle beïnvloedende variabelen te bepalen en goed te meten. Het is niet realistisch om te verwachten dat we het hele web van causale relaties zullen weten te ontwarren. We zien dan ook dat bevindingen op basis van MRA onderzoek nogal eens sterk afwijken van bevindingen op basis van experimenteel onderzoek. Bij MRA is het zo dat vaak niet bestaande effecten worden gevonden en bestaande effecten verborgen blijven.


Klik hier om meer te lezen over Multiple regressie analyse

► Verwante begrippen: Experimenteel onderzoek, Meta-analyse, Correlationeel onderzoek
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mindset-betekenissysteem, Doorvragen, Optimismebias, Empathische mindset interventie, Organisatiemindset-cultuurcyclus


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.