Progressiegericht woordenboek


 Leren:

Het komen tot nieuwe kennis, nieuw gedrag of nieuwe vaardigheden. Psychologen hebben verschillende vormen van leren bij mensen en andere dieren ontdekt, van eenvoudig tot complex, die geheel of deels automatisch en onwillekeurig plaatsvinden, zoals: habituatie, klassieke conditionering, operante conditionering en sociaal leren. Leren zit in onze natuur. De potentie tot en de behoefte aan leren zijn universeel en levenslang aanwezig in ieder mens.


Klik hier of hier om meer te lezen over Leren

► Verwante begrippen: Leerdoelen, Leermindset, Leerzone, Groeimindset, Deliberate practice, Fout,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Perspectiefwisselingsvraag, Attitude, Liking Gap, Fundamental error of motive attribution, Beroep op populariteit


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.