Progressiegericht woordenboek


 Leerzone:

In de leerzone richten we ons op leren en staan we open voor het maken van fouten. Dit is belangrijk omdat leren het meest zinvol is als we ons concentreren op dingen die beter moeten. Het maken van fouten mag er niet toe leiden dat je hiervoor afgeschreven of bestraft wordt. Ook moet het niet zo zijn dat de fouten die je tijdens het leren maakt schade opleveren in je werk (bijvoorbeeld voor klanten of patiënten).


Klik hier of hier om meer te lezen over Leerzone

► Verwante begrippen: Deliberate practice, Leerdoelen, Groeimindset, Presteerzone
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Availability heuristic, Optimaal welzijn na psychopathologie, Psychologische interventies, Vervaldenken, Transformationeel leiderschap


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.